[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpelan, Wilhelm Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Carpelan, Wilhelm (1700-1788) Friherre, generallöjtnant
Verksamhetsområde: Militär
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,10
Material: Brev (ämbetsskrivelser)
Gränsår: 1757-1762
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns. I databasen Brevsam.
Ämnesord: sjuttonhundratalskrig ; krig ; 1700-talet
Signum: Inb.
Anmärkning: Brev till WC under de första åren av pommerska kriget. -I volymen finns också en order av Augustin Ehrensvärd för Jean Elfving rörande artillerits användning vid Demmin.Med bilagor av JE.