[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cederholm I Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Cederholm, Gustaf ARNE (1870-1931) VH
Verksamhetsort: Helsingfors, Viborg
Övriga arkivbildare: Cederholm, Carl Adolf THEODOR (1824-1911) senator, prokurator Helsingfors, St.Petersburg Senator i justitiedepartementet.
Antal enheter: 7 / Hyllmeter: 0,5
Material: Brev, handlingar om ofärdstiden (AC), manuskript, laginitiativ m.m.(TC), biografica
Gränsår: 1870-1930
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.Några brev till AC i Brevsam (finns i volym 2). I databasen Brevsam.
Ämnesord: ofärdsåren ; Calonius, Matthias ; Kagalen
Signum: Vån.II2:F:3
Anmärkning: Theodor Sederholm adlad Cederholm 1866.Tidigare "Cederholmska samlingen I".