[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dahlström, Hanna och Lotten Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Dahlström, Lotten (Charlotte) (1871-1955) intendent
Verksamhetsområde: Bildsamlingarna, ÅA
Verksamhetsort: - Åbo
Övriga arkivbildare: Dahlström g.Pere, Johanna (Hanna) (1874-1961)
Antal enheter: 10 / Hyllmeter: 0,55
Material: Brev
Gränsår: 1894-1961
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Signum: H:3