[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hellgren, Richard Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Hellgren, Richard Nils Valdemar (1876-1958) bergsingenjör, direktör
Verksamhetsort: Eskilstuna
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Brev till RH från Gustaf Söderström
Gränsår: 1944-1954
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: Söderström, Gustaf Arvid
Signum: B:4