[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrén-Thomé, släkten Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Indrén-Thomé, släkten
Övriga arkivbildare: Thomé, Sofia f. Indrén (1844-)
Thomé, Johan Kristian (1837-1903) löjtnant
Thomé, Ernst Petter (1869-1940) rådman
Thoméska handelshuset, (-) Åbo
Indrén, Amanda Gustava (1827-1907)
Antal enheter: 3 / Hyllmeter: 0,2
Material: Brev, almanckor med anteckningar, diarium över avgående postförsändelser 1860-1873 (Handelshuset T, inbundet läderband i vol.3)
Gränsår: 1838-1919
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Signum: B:4
Anmärkning: Almanckor med ant. hörande till JK Thomé fr åren 1850, 1859, 1860-1903.Hörande till EP Thomé fr åren 1903-1919.