[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linder, Greta Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Linder, Ingrid Gurli Margareta (Greta) (1888-1963) bibliotekarie
Verksamhetsort: Sverige
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,03
Material: Brevavskrifter
Gränsår: 1916-1961
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Signum: A:2
Anmärkning: Brevavskrifter av finländska brev til GL. -Originalen på KB, Sthlm (Ep L 30).