[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikander, Gabriel Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Nikander, Johan GABRIEL (1884-1959) FL, professor
Verksamhetsområde: kulturhistoriker, ÅA
Verksamhetsort: - Åbo
Övriga arkivbildare: Nikander f.Holmén, Hagar Ingeborg (1918-1999)
Antal enheter: 53 / Hyllmeter: 5,5
Material: Brev, manuskript, excerpter, biografica.Foton.
Gränsår: 1914-1985
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Översikt av vissa delar.Inbundna brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: Lovisa ; Dalsbruk ; Bergs frälsehemman, Kimito ; Gamlakarleby ; Fiskars ; Fiskars Bruk ; Forsby Såg ; Frenckell J.C.&Son ; Haga Bruk, Lappajärvi ; Kangas Aktiebolaget, Jyväskylä ; Koskis ; Koskis Bruk, Bjärnå ; Näse Brännvinsbränneri, Bjärnå ; Frugård, Nummi by ; Skogby Bruk ; Gammelbacka, Borgå ; Häfvars frälsehemman, Kimito ; Händelä hemman ; Gammelby rusthåll, Kimito ; Mellangårds frälsehemman, Kimito ; Nedergårds frälsehemman, Kimito ; Uppgårds frälsehemman, Kimito ; Östergård frälsehemman, Kimito ; Övergård frälsehemman, Kimito ; Westankärr frälsehemman, Kimito ; Wästergård frälsehemman, Kimito ; Smeds frälsehemman, Kimito ; Storgårds frälsehemman, Kimito ; Jockas hemman ; Viksberg(Hevonpää), Pemar
Signum: Inb.(Brev, 5 vol.), L:6, O:2 (vol. 24 & 29), Esko 9:1 (osorterat mat., 15+5 vol.)