[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stenwall, Edvin Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Stenwall (till 1922 Sulonen), Edvin Edvard (1899-1976) kontraktsprost, ecklesiastikråd, TD h.c.
Verksamhetsort: Närpes
Övriga arkivbildare: Stenwall f.Berts, Elin Elvira (1894-1972)
Antal enheter: 53 / Hyllmeter: 3,5
Material: Brev (35 vol.), biografica, predikningar, manuskript
Gränsår: 1922-1975
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: präster ; Förbundet för kristen gemenskap ; predikningar
Signum: Esko 6:1