[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sundwall, Johannes Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Sundwall, Johannes (1877-1966) FL, professor
Verksamhetsområde: Antikens historia, klassisk filologi
Verksamhetsort: Helsingfors, Åbo
Övriga arkivbildare: Sundwall-Hoyer, Anne Marie (1894-1969)
Antal enheter: 38 + 7 / Hyllmeter: 2,5
Material: Brev (20 vol.), biografica m.m.
Gränsår: 1900-1964
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: Finnisch-Deutsche Gesellschaft (Turku-Åbo) ; jägarrörelsen ; Wetterhoff, Fritz ; Gummerus, Hermann ; Wilhelm II
Signum: Esko 16:2
Anmärkning: I volym A9 finns korrespondens mellan Sundwall, Wetterhoff, Gummerus m.fl. rörande jägarrörelsen.Denna korrespondens finns inte förtecknad i Brevsam.