[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tigerstedt, Örnulf Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Tigerstedt, Axel Örnulf (1900-1962) författare
Övriga arkivbildare: Tigerstedt f.Catani tid.g Lagerspetz, Anita (Nita, Giulia Annita)) (-)
Antal enheter: 40 / Hyllmeter: 2,9
Material: Brev (24 vol.), manuskript, biografica
Gränsår: 1920-1975
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.Brev I databasen Brevsam.
Signum: Vån.II2:M:5
Anmärkning: Ett provtryck av ÖT:s outgivna bok "Hemliga stämplingar" ingår i samlingen som volym 40. -Foton i bildsamlingarna.