[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wecksell, Josef Julius Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Wecksell, Josef Julius (1838-1907) författare
Verksamhetsort: Åbo, Helsingfors
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,06
Material: Brevavskrifter, tidningsurklipp, biografica, foton m.m.Ett par dikter i original.
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns över brevavskrifter. I databasen Brevsam.
Signum: Vån.II2:O:1
Anmärkning: JJWs bibliotek finns på handskriftsavdelningen.