[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wecksell, Josef Julius Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Wecksell, Josef Julius (1838-1907) författare
Verksamhetsort: Åbo, Helsingfors
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,06
Material: Brevavskrifter, tidningsurklipp, biografica, foton m.m.Dikt och prosa i original (ett blad).Svante Dahlströms JJW-material.
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.Brevavskrifter I databasen Brevsam.
Signum: Vån.II2:O:1
Anmärkning: JJWs boksamling finns i Åbo Akademis bibliotek.