[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Bergqvist, Lydia') gav 93 träffar
1. Avsändare: Amnesty International, Helsingfors
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev, cirkulär Antal: 8 År: 1967-1968
(även odat.) Antal: År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

2. Avsändare: Bergqvist, Frank
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Kort (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

3. Avsändare: Bergqvist, Saga
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

4. Avsändare: Berts, Elin
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1967
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

5. Avsändare: Bokförlaget Lovisa (Rolf Söderling)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

6. Avsändare: Carlsson, Anna
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev, kort Antal: 4 År: 1964-1975
(även odat.) Antal: År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

7. Avsändare: Diakonisyföreningen i Svarvars
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1972
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

8. Avsändare: Feministerna
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1978
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

9. Avsändare: Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1983-1984
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

10. Avsändare: Folkets bildningsförbund, Helsingfors (Mikael Böök)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1982
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

11. Avsändare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Mottagare: Böök, Mikael
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

12. Avsändare: Folkkultursarkivet´, Helsingfors
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev, kort, Antal: 12 År: 1965-1985
cirkulär Antal: År:
(även odat.) Antal: År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

13. Avsändare: Fordell, Erik
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brevkopior Antal: 2 År: 1977
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

14. Avsändare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Mottagare: Fordell, Erik
  Typ: Brevkopior Antal: 2 År: 1977
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

15. Avsändare: Fågelbärj, Nelly
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1982
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

16. Avsändare: Författarförlaget, Stockholm (Margareta Rye)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1984
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

17. Avsändare: Författarnas Andelslag, Jeppo
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev (även odat.) Antal: 4 År: 1976-1978
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

18. Avsändare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Mottagare: Författarnas Andelslag, Jeppo (-)
  Typ: Brevkopior, Antal: 7 År: 1976-1978
utkast Antal: År:
(även odat.) Antal: År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

19. Avsändare: Granholm, Werner
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1969
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

20. Avsändare: Gustafsson-Pensar,
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1981
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

21. Avsändare: Hansson, K-J
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1979
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

22. Avsändare: Haikmeri, K. Johan
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1980
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

23. Avsändare: Jungner, Walter
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1979
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

24. Avsändare: Järv, Harry (1921-2009)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1980
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

25. Avsändare: Konstkommissionen i Vasa län
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Cirkulär Antal: 1 År: 1980
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

26. Avsändare: Koskinen, Jarl-Erik
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1975
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

27. Avsändare: Kumpula, Jaana
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

28. Avsändare: Kungliga biblioteket, Stockholm
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1980
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

29. Avsändare: Kuriren, Vasa
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1981
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

30. Avsändare: Kvinnoskribentgruppen i Österbotten
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Cirkulär (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

31. Avsändare: Lindén, Gurli
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Cirkulär Antal: 1 År: 1986
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

32. Avsändare: Lindqvist, Rachel
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1984
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

33. Avsändare: Nikula, K-H. (Yleisradio Oy Ab) (-)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1977
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

34. Avsändare: Norsk författarcentrum (Ole Jacob Bull)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1980
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

35. Avsändare: Nyman, Stig
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

36. Avsändare: Närpes Tidning (Helge Nyström)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

37. Avsändare: Romantiska förbundet, Vallentuna (Sten Rundqvist)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1987
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

38. Avsändare: Sahlgrens förlag Ab (Brita Högnäs-Sahlgren)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1986
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

39. Avsändare: Sahlström, Anna-Lisa
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

40. Avsändare: Schantz, Lasse von
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1987
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

41. Avsändare: Seelig Ab, Solna (Birgitta Flodin)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev, bilaga Antal: 2 År: 1982
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

42. Avsändare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Mottagare: Seelig Ab
  Typ: Brevutkast, Antal: 3 År: 1982-1983
brevkopia Antal: År:
(även odat.) Antal: År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

43. Avsändare: Silvander, Gretel
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1976
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

44. Avsändare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Mottagare: Silvander, Gretel
  Typ: Brevkopior Antal: 2 År: 1976
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

45. Avsändare: Smålänningens förlag Ab, Stockholm (B-O Söder)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1978
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

46. Avsändare: Stiftelsen Kvinnouniversitetet
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Cirkulär (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

47. Avsändare: Stormbom, Jarl
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1981
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

48. Avsändare: Stürmer, Wava
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev (även odat.) Antal: 3 År: 1984
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

49. Avsändare: Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus, Helsingfor (A. Alho)
  Mottagare: Bergqvist, Lydia f. Granholm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1983
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

50. Avsändare: Bergqvist, Lydia f. Granholm (-)
  Mottagare: Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus
  Typ: Brevutkast Antal: 1 År: 1982
  Samling: Bergqvist, Lydia 1 (Rix A23:1)

Följande 50 träffar