[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Carpelan, Bengt') gav 99 träffar
1. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Aalto, Per-Erik
  Typ: Brevkopior Antal: 6 År: 1958-1961
  Samling: Carpelan, Bengt 8 (Rix A24:1)

2. Avsändare: Ahonius, Carl Rainer Rudolf
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevkort, bilagor Antal: 6 År: 1945-1946
  Samling: Carpelan, Bengt 8 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till CRRA (brevkopior, kvitton) 1945-1946 (8)

3. Avsändare: Almér, Nils
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevkort, bilagor Antal: 68 År: 1939-1952
  Samling: Carpelan, Bengt 8 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till NA (brevkopior) 1939-1952 (68)

4. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Anning, Carl
  Typ: Brevkopior Antal: 1 År: 1965
  Samling: Carpelan, Bengt 8 (Rix A24:1)

5. Avsändare: Barslev, Svend
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kort Antal: 5 År: 1957-1963
  Samling: Carpelan, Bengt 8 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till SB (brevkopior, kvitton) 1957-1963 (5)

6. Avsändare: Bierbeck, van [frimärksfirma] (-) Bryssel
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevkort, Antal: 43 År: 1938-1941
räkningar, bilagor Antal: År:
  Samling: Carpelan, Bengt 8 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till van Bierbeck (brevkopior, kvitton) 1938-1941 (64)

7. Avsändare: Björkman, Sven
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 9 År: 1961-1971
  Samling: Carpelan, Bengt 8 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till SB (brevkopior, kvitton) 1961-1973 (14)

8. Avsändare: Björn, Poul
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1950
  Samling: Carpelan, Bengt 8 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till PB (brevkopia) 1950 (1)

9. Avsändare: Borek, Richard
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevkort, räkningar Antal: 130 År: 1922-1936
  Samling: Carpelan, Bengt 8 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till RB (brev- o. beställningskopior) 1922-36 (90)

10. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Cairenius, Walter
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1945
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

11. Avsändare: Carpelan, Eric
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Kedjebrev Antal: 1 År:
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

12. Avsändare: Carpelan, Froste
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevkort, kort Antal: 9 År: 1945-1963
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till FC (brevkopior, kvitton) 1945-63 (6)

13. Avsändare: Carpelan, Jarl
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kvitto Antal: 2 År: 1938
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till JC (brevkopior, kvitton) 1938 (3)

14. Avsändare: Danska postverkets filateliavdelning
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Cirkulärbrev, räkningar Antal: 3 År: 1968-1969
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till Danska postv. filateliavd. (brevkopior, kvitto, frimärksfört.) 1968-69 (3)

15. Avsändare: Day, Francis L.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1936-1937
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till FLD (brevkopior, brevfragment) 1936 (3)

16. Avsändare: Det Bästa
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Kravbrev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till Det Bästa (kort meddelande) 1973 (1)

17. Avsändare: Eklund & Riiali Kotka
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, forsedlar Antal: 9 År: 1945-1946
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till E&R (brevkopior, kvitton) 1945-46

18. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Ericsson, Eric
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1956
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

19. Avsändare: Fagerholm, Sven
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1960
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till SF (brevkopior, kvitton) 1960 (3)

20. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Fennia-Post Helsingfors
  Typ: Brevkopior Antal: 2 År: 1940
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

21. Avsändare: Fennofil
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Räkning Antal: 1 År: 1940
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till Fennofil (brevkopia) 1940 (1)

22. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Fredriksen, Chr.
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1948
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

23. Avsändare: Frimärkssamlarföreningen i (-)
Finland r.f. (-)
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, cirkulärbrev Antal: 10 År: 1940-1974
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till FFF (brevkopior, matrikeluppgifter, kvitton m.m.) 1940-74 (7)

24. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Gentsch, Alfred
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1934
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

25. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Granholm, W.
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1948
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

26. Avsändare: Guth, Karl
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevkort, kort Antal: 13 År: 1928-1939
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till KG (brevkopior, kvitton) 1928-39 (10)

27. Avsändare: Haagen, M.J.A. v.d.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevkort Antal: 2 År: 1937
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till MJAvdH (brevkopior, kvitto) 1937 (2)

28. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Halvorsen, Bjarne
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1965
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

29. Avsändare: Hellman, Dagmar
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kvitton Antal: 19 År: 1932-1936
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till DH (brevkopior, kvitton) 1932-36 (13)

30. Avsändare: Helsingfors Aktiebank
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Cirkulärbrev Antal: 1 År: 1969
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till Helsingfors-Journalen, redaktionen av (brevkoncept) 1931 (1)

31. Avsändare: Holtan, Tor Joh. M.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevkort Antal: 7 År: 1949-1950
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till TJH (brevkopior, frimärksförteckningar) 1949-50 (7)

32. Avsändare: Hurme. N.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Cirkulärbrev Antal: 3 År: 1971
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till NH (brevkopia, kassaverifikat) 1971 (3)

33. Avsändare: Ilmarinen, eläkevakuutusyhtiö
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Cirkulärbrev Antal: 1 År: 1968
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

34. Avsändare: Jensen-Gaml, Svend Aage
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, frimärksförteckningar Antal: 5 År: 1966-1967
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till SAJ-G (brevkopior, kvitton, frimärksfört.) 1966-67 (5)

35. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Kallioniemi, Vieno
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1943
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

36. Avsändare: Kalm, Gunnar
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brevkort Antal: 3 År: 1933
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till GK (brevkopior, kvitton) 1933 (3)

37. Avsändare: Klevenberg, T.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: brev Antal: 2 År: 1938
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till TK (brevkopior) 1938 (2)

38. Avsändare: Krogerus, E.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevkort Antal: 2 År: 1939
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till EK (brevkopia, kvitto) 1939 (1)

39. Avsändare: Krogerus, Nils
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kvitton Antal: 7 År: 1939-1956
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till NK (brevkopior, kvitton) 1938-56 (8)

40. Avsändare: Krogerus, Walter
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevkort Antal: 23 År: 1936-1938
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till WK (brevkopior, kvitton) 1936-38 (12)

41. Avsändare: Kvien, Tore Kristian
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kort, bilagor Antal: 13 År: 1966-1972
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till TKK (brevkopior) 1966-72 (15)

42. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Larsson, E.W., frimärksaffär
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1951
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

43. Avsändare: Larsson, Ernst (?)
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1959
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

44. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Ernst Leintz, Firma
  Typ: Brevkopia, bilaga Antal: 1 År: 1961
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

45. Avsändare: Lindblom, Guy
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevkort Antal: 5 År: 1931-1940
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till GL (brevkopior, kvitton) 1931-40 (6)

46. Avsändare: Lindblom, Nils
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1943
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till NL (brevkopior, frimärksförteckning, kvitto) 1943 (3)

47. Avsändare: Lindfors, Einar
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1969
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

48. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Lindqvist, Eric
  Typ: Brevkopior Antal: 2 År: 1942
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

49. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Mehnert, Eric
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1935
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)

50. Avsändare: Meldahl, P.E.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 11 År: 1950-1960
  Samling: Carpelan, Bengt 9 (Rix A24:1)
  Anmärkning: Även BC till PEM (brevkopior, frimärksförteckningar, kvitton) 1950-60 (11)

Följande 50 träffar