[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Carpelan, Tor') gav 1431 träffar
1. Avsändare: Ahlström, A.
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1895
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Med självbiografiska uppgifter.

2. Avsändare: Ahrenberg, Jac. (1847-1914)
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1896
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

3. Avsändare: Alkio, Santeri
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1904
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Med självbiografiska uppgifter.

4. Avsändare: Allardt, Anders
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1895
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

5. Avsändare: Appelberg, Karl Adolf
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev (odat) Antal: 2 År: 1896
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

6. Avsändare: Appelroth, Johan Fredrik
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1909
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

7. Avsändare: Arppe, August
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1903
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Med självbiografiska uppgifter.

8. Avsändare: Arrhenius, Carl Jacob (1823-1901)
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1895
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

9. Avsändare: Aschan, Ossian
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev (odat) Antal: 2 År: 1895
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Med självbiografiska uppgifter.

10. Avsändare: Askola, pastorsämbetet
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1929
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

11. Avsändare: Attorps, Gösta
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1946
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Svenska dagbladet

12. Avsändare: Backmansson, Hugo
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1904
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Med självbiografiska uppgifter.

13. Avsändare: Berencreutz, Adolf
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1932
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Samt diktmanuskript "Till Finland".

14. Avsändare: Berg, Olavi
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1896
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

15. Avsändare: Biaudet, Gabriel
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

16. Avsändare: Biese, Ernst
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1916
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

17. Avsändare: Björkman, Elin
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

18. Avsändare: Björkman, Göran
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Cirkulär Antal: 1 År: 1914
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

19. Avsändare: Björneborgs stads- och landsförsamling, pastorsämbetet
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

20. Avsändare: Bonsdorff, Carl von
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1896
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

21. Avsändare: Borgå kyrkoherdeämbete
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Även brev, -kort (2) av TC till Borgå KHÄ.

22. Avsändare: Born, Victor Magnus von
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1895-1896
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

23. Avsändare: Brahestad, pastorämbetet
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brevkort Antal: 2 År: 1929
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

24. Avsändare: Brofeldt, Petter Adolf
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1896
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Med självbiografiska uppgifter.

25. Avsändare: Brotherus, Viktor Ferdinand
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1896
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

26. Avsändare: Böcker, Ebba
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1896
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

27. Avsändare: Böcker, F.
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1896
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

28. Avsändare: Cajander, Aimo Kaarlo
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1906
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

29. Avsändare: Carpelan, Axel
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev, brevkort (odat) Antal: 2 År: 1911
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

30. Avsändare: Carpelan, Rolf
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1911
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

31. Avsändare: Cederholm, Theodor
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1896
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Med självbiografiska uppgifter.

32. Avsändare: Charpentier, Alfred
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1904
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Med självbiografiska uppgifter.

33. Avsändare: Charpentier, Axel
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

34. Avsändare: Chydenius, Wilhelm
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1894-1902
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

35. Avsändare: Crichton, Wm & Co Ab (J.Eager)
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1896
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

36. Avsändare: Cygnaeus, Gustaf (1851-1907)
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev, brevkort (odat) Antal: 8 År: 1896-1903
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

37. Avsändare: Dahl, Gustav
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1899
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

38. Avsändare: Dahlström, Ernst
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1896-1909
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Med självbiografiska uppgifter.

39. Avsändare: Dahlström, Lotten
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

40. Avsändare: Dahlström, Magnus
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1909
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Med självbiografiska uppgifter.

41. Avsändare: Donner, Otto
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)
  Anmärkning: Med självbiografiska uppgifter.

42. Avsändare: Dahlström, H.
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1897
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

43. Avsändare: Edlund, Gustaf Wilhelm (förlagsaktiebolag) (1829-1907)
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev, cirkulär Antal: 18 År: 1894-1904
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

44. Avsändare: Ekenäs församlig (pastorsämbetet)
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

45. Avsändare: Eklöf, Harald
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

46. Avsändare: Engman, Ernst
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

47. Avsändare: Erkko, J.H. (1849-1906)
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev, brevkort Antal: 3 År: 1904-1906
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

48. Avsändare: Estlander, Carl Gustaf
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1895-1905
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

49. Avsändare: Fagerlund, Lars Wilhelm
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1897-1903
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

50. Avsändare: Faltin, Richard
  Mottagare: Carpelan, Tor
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1904
  Samling: Carpelan, Tor I (Inb.)

Följande 50 träffar