[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Doepel, släkten') gav 24 träffar
1. Avsändare: Arrhenius, Birger
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1908
  Samling: Doepel, släkten 1 (E:3)

2. Avsändare: Arrhenius, Birger o. Elsa f. Doepel
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev, kort Antal: 2 År: 1907-1908
  Samling: Doepel, släkten 1 (E:3)

3. Avsändare: Doepel, Augusta
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1906
  Samling: Doepel, släkten 1 (E:3)

4. Avsändare: Doepel, Hildur
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev, brevkort, kort Antal: 9 År: 1904-1908
  Samling: Doepel, släkten 1 (E:3)

5. Avsändare: Doepel, Hildur o. (-)
Elsa Arrhenius f. Doepel (-)
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev, telegram Antal: 2 År: 1908
  Samling: Doepel, släkten 1 (E:3)

6. Avsändare: Doepel, Hildur m.fl.
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev, kort, telegram Antal: 9 År: 1906-1908
  Samling: Doepel, släkten 1 (E:3)

7. Avsändare: Doepel, Jenny f. Sourander (1847-1908)
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev, kort Antal: 52 År: 1895-1899
  Samling: Doepel, släkten 1 (E:3)

8. Avsändare: Doepel, Jenny f. Sourander (1847-1908)
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev, kort Antal: 127 År: 1900-1901
  Samling: Doepel, släkten 2 (E:3)

9. Avsändare: Doepel, Jenny f. Sourander (1847-1908)
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev, brevkort, kort Antal: 142 År: 1902-1903
  Samling: Doepel, släkten 3 (E:3)

10. Avsändare: Doepel, Jenny f. Sourander (1847-1908)
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev, brevkort, kort Antal: 211 År: 1904-1908
  Samling: Doepel, släkten 4 (E:3)

11. Avsändare: Doepel, Jenny f. Sourander (1847-1908)
Arrhenius, Elsa f. Doepel
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev Antal: 8 År: 1899-1907
  Samling: Doepel, släkten 5 (E:3)

12. Avsändare: Doepel, Jenny f. Sourander (1847-1908)
Doepel, Augusta
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1900-1907
  Samling: Doepel, släkten 5 (E:3)

13. Avsändare: Doepel, Jenny f. Sourander (1847-1908)
Doepel, Hildur
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev Antal: 104 År: 1900-1908
  Samling: Doepel, släkten 5 (E:3)

14. Avsändare: Doepel, Jenny f. Sourander (1847-1908)
Lönnblad, Eva
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1895
  Samling: Doepel, släkten 5 (E:3)

15. Avsändare: Doepel, Jenny f. Sourander m.fl. (1847-1908)
  Mottagare: Doepel, Adolf
  Typ: Brev Antal: 45 År: 1895-1908
  Samling: Doepel, släkten 5 (E:3)

16. Avsändare: Doepel, Carolus
  Mottagare: Doepel, Augusta
  Typ: Brev Antal: 78 År: 1862-1879
  Samling: Doepel, släkten 6 (E:3)

17. Avsändare: Doepel, Carolus o. Jenny f. Sourander
  Mottagare: Doepel, Augusta
  Typ: Brev Antal: 15 År: 1869-1879
  Samling: Doepel, släkten 6 (E:3)

18. Avsändare: Doepel, Carolus m.fl.
  Mottagare: Doepel, Augusta
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1879
  Samling: Doepel, släkten 6 (E:3)

19. Avsändare: Doepel, Jenny f. Sourander (1847-1908)
  Mottagare: Doepel, Augusta
  Typ: Brev Antal: 21 År: 1869-1908
  Samling: Doepel, släkten 6 (E:3)

20. Avsändare: Doepel, Jenny f. Sourander m.fl. (1847-1908)
  Mottagare: Doepel, Augusta
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1888
  Samling: Doepel, släkten 6 (E:3)

21. Avsändare: Doepel, Rosalie f. Lindström
  Mottagare: Doepel, Augusta
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1848
  Samling: Doepel, släkten 6 (E:3)

22. Avsändare: Doepel, Augusta
  Mottagare: Doepel, Carolus
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1854
  Samling: Doepel, släkten 6 (E:3)

23. Avsändare: Doepel, Rosalie f. Lindström
  Mottagare: Doepel, Carolus
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1853-1860
  Samling: Doepel, släkten 6 (E:3)

24. Avsändare: Doepel, Rosalie f. Lindström o. (-)
Augusta Doepel (-)
  Mottagare: Doepel, Carolus
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1860
  Samling: Doepel, släkten 6 (E:3)