[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling='Edlund' gav 70 träffar
1. Avsändare: Ahlman, Ferd.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 42 År: 1865-1890
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt, räkningar och kvitton

2. Avsändare: Ahlqvist, Aug. & Marie
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 17 År: 1869-1898
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt och kvitton

3. Avsändare: Antell, Axel
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)

4. Avsändare: Aspelin, Olga
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1895
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt

5. Avsändare: Beijers bokförlagsaktiebolag Helsingfors
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1913
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)

6. Avsändare: Bergroth, J.E.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1875
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: E.J. Mellbergs kvitton (4) angående översättning av J.E. Bergroths verk 1881-85)+ J.E. Bergroths kontrakt (3) 1968-76

7. Avsändare: Berndtson, F.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1877
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kvitton (5) 1879-81

8. Avsändare: Blomqvist, Anna
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1908
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt(4) 1878-85 och kvitton (2) 1889-92

9. Avsändare: Bonnier, Albert
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1908
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även bilaga, 1904 och kontrakt (2) 1898-1908

10. Avsändare: Brander, F.A.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1896
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (2) 1896

11. Avsändare: Calannius, Sixtus
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1874
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)

12. Avsändare: Cantell, O.J.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)

13. Avsändare: Canth, Minna (1844-1897)
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 16 År: 1886-1896
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)

14. Avsändare: Canth, Y.F.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1877
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)

15. Avsändare: Ekonomiedepartementets kansli, kejserliga senaten för Finland
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1911-1912
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (2)1897-1911

16. Avsändare: Estlander, B.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1903-1913
  Samling: Edlund 2 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kvitto, 1903 och koncept, 1914

17. Avsändare: Geitlin, Joh. Gabr.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1884-1888
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller också kontrakt (1), 1884 och kvitton (2), 1888

18. Avsändare: Hahnsson, Theodolinda
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1890-1899
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller också kontrakt (1), 1895, kvitton (8) 1890-96, bilaga och fullmakt , 1884

19. Avsändare: Hahnsson, Y.A.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller också fullmakt (2), 1884 och kontrakt (1), 1884

20. Avsändare: Hannikainen, A.E.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1889
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)

21. Avsändare: Hartman, Torsten
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1899
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (1), 1896 + bilaga

22. Avsändare: Hauvonen, N.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1880
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kvitton (4), 1872-80 och fullmakt (1), 1880

23. Avsändare: Hedström, Gust.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 11 År: 1901-1902
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kvitton (2), 1906-13

24. Avsändare: Kejserliga finska hushållningssällskapet
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1896-1897
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (1), 1897

25. Avsändare: Ignatius, Karl Ferd.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1872
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kvitton (5), 1872-1905, kontrakt (2), 1880-89 + bilaga

26. Avsändare: Industristyrelsen i Finland
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1894
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även bilaga och ritningar

27. Avsändare: Klockars, Johannes
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1895-1909
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (4), 1890-1909, kvitto (1), 1890, fullmakt (1), 1890

28. Avsändare: Kanerwa, H.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1881-1883
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kvitton(3), 1880-91

29. Avsändare: Kierkegaard, Kristian
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1872-1873
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (1), 1873

30. Avsändare: Korsström, Evert
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (1), 1884

31. Avsändare: Krohn, J.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även rättsprotokoll (1), odat., kvitton (6), 1878-92

32. Avsändare: Krook, Anna
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1892
  Samling: Edlund 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kvitton (2), 1892-1907

33. Avsändare: Lagerlöf, A.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1911
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (2), 1900-08 och kvitto, 1911

34. Avsändare: Lemström, Selim
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (1), 1893

35. Avsändare: Lindfors, C.M.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1877
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (26), 1873-1903, kvitton (36), 1873-98, fullmakt (8), 1884-92, räkningar (5), odat., 1882-97

36. Avsändare: Lindman, V.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1890
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kvitton (4) 1889-90

37. Avsändare: Ljungberg, Eva
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1885
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kvitto (1), 1883

38. Avsändare: Lönnbeck, G.F.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1895-1899
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (2), 1889-1899

39. Avsändare: Montgomery, Robert
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1889
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (2) 1889-1908

40. Avsändare: Nervander, E.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även fullmakt (2), 1887-92, kvitton (57), 1872-89, kontrakt (3), 1882-90, räkningar (3), 1883-89 + bilaga

41. Avsändare: Ny illustrerad tidning Stockholm
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1874-1875
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även räkningar (3), 1874-75, telegram (2) 1871-75 + bilagor

42. Avsändare: Oppman, R.M.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 6 År: 1878-1899
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kvitton (5), 1878-80, fullmakt (1), 1876, kontrakt (1), odat.

43. Avsändare: Paasonen, Julius
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1881
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kvitto (1), 1883

44. Avsändare: Pacius, Fr.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1875
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även bilaga

45. Avsändare: Piippanen, H.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)

46. Avsändare: Förlagsaktiebolaget för Joh. Ludv. Runebergs skrifter
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1869-1887
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även brev (1)av G.W. Edlund till förlags A.B. för Joh. Ludv. Runebergs skrifter, 1869, kontrakt (2), 1870-87, räkning (1), 1887, kvitton (3 ), 1866-70, fullmakt (1), 1869

47. Avsändare: Ronimus, Rafael
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1912
  Samling: Edlund 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (1), 1912

48. Avsändare: Edlund, G.W.
  Mottagare: Sarlin, A.J.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1898
  Samling: Edlund 5 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (7), 1896-1911, räkning (1), 1898, kvitton (6), 1897- 98

49. Avsändare: Schauman, Aug.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1890-1892
  Samling: Edlund 5 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (1), 1900, kvitton (22), 1878-94

50. Avsändare: Schybergson, M.G.
  Mottagare: G.W. Edlunds förlagsaktiebolag Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1899
  Samling: Edlund 5 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Innehåller även kontrakt (13), 1887-1908, räkningar (2), 1904, kvitton (4), 1895-1904 + bilaga samt brev (1) från G.W. Edlunds förlags A.B. till Schybergson, M.G., 1899

Följande 50 träffar