[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Erno, Ture') gav 10 träffar
1. Avsändare: Erno, Sylvi f.Nyyssönen
  Mottagare: Erno, Ture
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1912
Brev Antal: 1 År: 1918
Brev Antal: 1 År: 1920
Brev Antal: 3 År: 1922
Brev Antal: 7 År: 1928-1929
Brev Antal: 26 År: 1931-1934
Brev Antal: 11 År: 1936
Brev Antal: 5 År: 1939
Brev Antal: 36 År: 1941-1943
Brev (odat.) Antal: 6 År:
Kort, brevkort Antal: 2 År: 1931-1932
Brevkort Antal: 1 År: 1934
  Samling: Erno, Ture 1 (Vån.II2:N:3)
  Anmärkning: Namnet Erno togs 1932. Tidigare namn var Erikson.

2. Avsändare: Daugs & Cie Berlin
  Mottagare: Erno, Ture
  Typ: brev Antal: 1 År: 1932
  Samling: Erno, Ture 1 (Vån.II2:N:3)
  Anmärkning: Namnet Erno togs 1932. Tidigare namn var Erikson.

3. Avsändare: Erno, Mika (tidigare Mikael Erikson)
  Mottagare: Erno, Ture
  Typ: Brev, kort Antal: 3 År: 1928
Brev Antal: 1 År: 1931
Brev Antal: 1 År: 1933
Brev Antal: 2 År: 1936
Brev Antal: 2 År: 1941
  Samling: Erno, Ture 1 (Vån.II2:N:3)
  Anmärkning: Namnet Erno togs 1932. Tidigare namn var Erikson.

4. Avsändare: Wahlroos, Pirkko f.Erno (tidigare Birgitta Erikson)
  Mottagare: Erno, Ture
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1928
Brev Antal: 4 År: 1931-1934
Brev Antal: 1 År: 1936
Brev Antal: År:
  Samling: Erno, Ture 1 (Vån.II2:N:3)
  Anmärkning: Namnet Erno togs 1932. Tidigare namn var Erikson.

5. Avsändare: Erno, Ture
  Mottagare: Erno, Sylvi f.Nyyssönen
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1913
Brev Antal: 1 År: 1916
Brev Antal: 7 År: 1918-1920
Brev Antal: 5 År: 1922
Brev Antal: 2 År: 1925
Brev Antal: 12 År: 1928-1929
Brev Antal: 46 År: 1931-1936
Brev Antal: 38 År: 1939-1943
  Samling: Erno, Ture 2 (Vån.II2:N:3)
  Anmärkning: Namnet Erno togs 1932. Tidigare namn var Erikson.

6. Avsändare: Erno, Ture
  Mottagare: Erno, Sylvi f.Nyyssönen
  Typ: Kort Antal: 4 År: 1916
Brevkort Antal: 1 År: 1918
Brevkort Antal: 1 År: 1922
Kort Antal: 2 År: 1929
Kort Antal: 14 År: 1931-1932
Kort Antal: 2 År: 1934
Kort Antal: 3 År: 1936
Kort Antal: 3 År: 1939
Telegram Antal: 1 År: 1916
Telegram (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Erno, Ture 3 (Vån.II2:N:3)
  Anmärkning: Namnet Erno togs 1932. Tidigare namn var Erikson.

7. Avsändare: Elfving, Östen
  Mottagare: Erno, Sylvi f.Nyyssönen
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1934
  Samling: Erno, Ture 3 (Vån.II2:N:3)
  Anmärkning: Namnet Erno togs 1932. Tidigare namn var Erikson.

8. Avsändare: Erno, Mika (tidigare Mikael Erikson)
  Mottagare: Erno, Sylvi f.Nyyssönen
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
Kort Antal: 1 År: 1958
  Samling: Erno, Ture 3 (Vån.II2:N:3)
  Anmärkning: Namnet Erno togs 1932. Tidigare namn var Erikson.

9. Avsändare: Nyyssönen, Juha
  Mottagare: Erno, Sylvi f.Nyyssönen
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1927
  Samling: Erno, Ture 3 (Vån.II2:N:3)
  Anmärkning: Namnet Erno togs 1932. Tidigare namn var Erikson.

10. Avsändare: Wahlroos, Pirkko f.Erno (tidigare Birgitta Erikson)
  Mottagare: Erno, Sylvi f.Nyyssönen
  Typ: Brev, brevkort Antal: 2 År: 1936
Brev, Antal: 1 År: 1942
Brev, kort Antal: År:
(odat.) Antal: 4 År:
  Samling: Erno, Ture 3 (Vån.II2:N:3)
  Anmärkning: Namnet Erno togs 1932. Tidigare namn var Erikson.