[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Guérillot, Wilhelm') gav 130 träffar
1. Avsändare: Ahlberg, Helen
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1929
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

2. Avsändare: American Express Company
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

3. Avsändare: Aminoff, Aeon; officer
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1920
Brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

4. Avsändare: Anderson, Agnes
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

5. Avsändare: Asunto Oy, Helsingin Sibeliuksenkatu 11.
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1980
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

6. Avsändare: Berger, Taisy
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Vykort Antal: 1 År: 1971
Vykort Antal: 1 År: 1986
Vykort Antal: 1 År: 1988
Brev Antal: 3 År: 1988
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

7. Avsändare: Branders, Hans
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
Postkort Antal: 1 År: 1928
Vykort Antal: 1 År: 1951
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

8. Avsändare: Brobergska Skolans Vänner
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev, odaterat. Antal: 1 År:
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)
  Anmärkning: Brevet härrör sig förmodligen från 1955 då Wilhelms mor, Anna Lindgren-Guerillot avled.

9. Avsändare: Carlander, Torsten; DI.
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Vykort Antal: 2 År: 1925
Brev Antal: 1 År: 1926
Brev Antal: 1 År: 1955
Julkort Antal: 1 År: 1985
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)
  Anmärkning: Brevet från 1955 är en kondoleans med anledning av Wihelms mors död. Wilhelm har till brevet fogat ett koncept till tack. Julkortet visar avsändaren med hustru i sitt hem, samt innehåller en kantat. Se också "Torsten Carlander-Reuterfelts blad" i volym nr. 13.

10. Avsändare: Colliander, Berit
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Colliander, Berit Antal: 4 År: 1929
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

11. Avsändare: Colliander, Birger
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Vykort Antal: 1 År: 1917
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

12. Avsändare: Colliander, Ernst ("Jeja"); DI. (1903-)
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1913-1914
Kort Antal: 1 År: 1921
Brev Antal: 1 År: 1921
Brev Antal: 2 År: 1925
Brev Antal: 1 År: 1927
Brev Antal: 10 År: 1928-1929
Kort, odaterade. Antal: 2 År:
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

13. Avsändare: Colliander, Lars och Arja
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1968
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

14. Avsändare: Colliander, Nils; DI. (1897-)
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

15. Avsändare: David, Reginald
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev (kondoleans) Antal: 1 År: 1955
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

16. Avsändare: Dimander, Margareta
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1980
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

17. Avsändare: Donald, Bert och Sheila
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1985
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

18. Avsändare: Edwards & Richmond Ltd.
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1982
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

19. Avsändare: Essen von, Håkan och Margareta
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1954
Kort Antal: 1 År: 1964
Kort Antal: 1 År: 1966
Kort Antal: 1 År: 1967
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

20. Avsändare: Forselles af, Gustav
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

21. Avsändare: Freire, Constantin och Evelyn
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1980
Kort Antal: 1 År: 1983
Kort Antal: 1 År: 1985
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

22. Avsändare: Gasthof Post
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1957
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

23. Avsändare: Granfelt, Ebba
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

24. Avsändare: Guerillot, Edmund (1871-)
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm (-)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1912
Kort Antal: 1 År: 1925
Kort Antal: 1 År: 1926
Brev Antal: 1 År: 1926
Kort Antal: 1 År: 1927
Brev Antal: 3 År: 1929
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)
  Anmärkning: Edmund Guerillot är Wilhelm Guerillots far.

25. Avsändare: Gullichsen, Leif och Lola, f. Leander.
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Kort Antal: 2 År: 1964
Kort Antal: 1 År: 1967
Brev Antal: 2 År: 1976
Brev Antal: 1 År: 1977
Brev Antal: 1 År: 1979
Kort Antal: 1 År: 1980
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

26. Avsändare: Hammarström, Carin
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1922
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

27. Avsändare: Heikel, Ester
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev (kondoleans) Antal: 1 År: 1955
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

28. Avsändare: Helander, Arne; dipl.arkit. (1901-)
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1913
Kort Antal: 1 År: 1914
Brev Antal: 44 År: 1914-1921
Kort Antal: 1 År: 1916
Kort Antal: 2 År: 1918
Kort Antal: 3 År: 1920
Kort Antal: 1 År: 1921
Brev Antal: 1 År: 1924
Kort Antal: 1 År: 1928
Brev Antal: 1 År: 1929
Kort Antal: 1 År: 1963
Brev och kort, odat. Antal: 7 År:
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)
  Anmärkning: De odaterade breven och korten är från barnaåren. Vissa av dem undertecknade av också andra än Arne (brodern Martin, Jeppe, Easse, Gunnel). Kortet från 1914 är undertecknat också av Martin och kortet från 1963 också av Arnes hustru Gunnel, f. Jalander.

29. Avsändare: Helander, Martin; forstmästare (1903-)
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1918
Kort Antal: 1 År: 1919
Kort Antal: 1 År: 1925
Brev Antal: 3 År: 1925
Brev Antal: 1 År: 1929
Brev, odat. Antal: 1 År:
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

30. Avsändare: Helander Oliver (1913-)
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1929
Brev, odat. Antal: 2 År:
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

31. Avsändare: Helsingfors Aktiebank
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1980
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

32. Avsändare: Helsingfors Sparbank
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)
  Anmärkning: Koncept till svar är inskrivet direkt på brevet.

33. Avsändare: Helsingfors stad, skatteverket.
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1972
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

34. Avsändare: Hulkkonen, Eino
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

35. Avsändare: Jaakkola, Olavi
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1984
  Samling: Guérillot, Wilhelm 17 (Rix A12:2)

36. Avsändare: Kivalo, Lisa och Olli
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1980
  Samling: Guérillot, Wilhelm 17 (Rix A12:2)

37. Avsändare: Krogius, Birger
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Guérillot, Wilhelm 17 (Rix A12:2)

38. Avsändare: Krogius, Gunni och Birger
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1955
  Samling: Guérillot, Wilhelm 17 (Rix A12:2)

39. Avsändare: Krogius, Ragnar
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1928
Brev och kort Antal: 6 År: 1929
Kort Antal: 1 År: 1954
  Samling: Guérillot, Wilhelm 17 (Rix A12:2)

40. Avsändare: Krogius, Ragnar och Ethel ("Tjuppa")
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1965
Kort Antal: 1 År: 1971
Kort, odat. Antal: 1 År:
  Samling: Guérillot, Wilhelm 17 (Rix A12:2)

41. Avsändare: Lapplands sporthotell
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1968
  Samling: Guérillot, Wilhelm 17 (Rix A12:2)

42. Avsändare: Lefko, f. Leffkovitsch, Josef ("Jonny") (1904-)
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 13 År: 1929-1930
Kort Antal: 2 År: 1929
  Samling: Guérillot, Wilhelm 17 (Rix A12:2)
  Anmärkning: Brevskrivaren hörde till dem som vistades i USA samtidigt som Wilhelm (1929...1930). De gjorde tillsammans en bilresa 1930.

43. Avsändare: Lindgren, Amanda (1873-)
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1918
Kort Antal: 3 År: 1920
Brev Antal: 7 År: 1921
Kort Antal: 4 År: 1921
Kort Antal: 1 År: 1924
Brev Antal: 1 År: 1926
Brev Antal: 4 År: 1929
Brev och kort, odat. Antal: 2 År:
  Samling: Guérillot, Wilhelm 17 (Rix A12:2)
  Anmärkning: Amanda Lindgren var Wilhelm Guerillots mormor.

44. Avsändare: Lindgren-Guerillot, Anna (1867-1955)
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 64 År: 1917-1924
Kort Antal: 22 År: 1917-1920
Kort Antal: 5 År: 1924
  Samling: Guérillot, Wilhelm 17 (Rix A12:2)
  Anmärkning: Anna Lindgren-Guerillot var mor till Wilhelm Guerillot.

45. Avsändare: Holman, Kyllikki, f. Lindgren (1917-)
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Guérillot, Wilhelm 16 (Rix A12:2)

46. Avsändare: Ilmoui, Synnöve
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1955
  Samling: Guérillot, Wilhelm 17 (Rix A12:2)
  Anmärkning: Brevet är en kondoleans med anledning av moderns död. Anslutet till brevet finns Wilhelms koncept till tackbrev.

47. Avsändare: Lindgren-Guerillot, Anna
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev och kort Antal: 123 År: 1925-1930
Brev Antal: 2 År: 1944
Kort, odat. Antal: 1 År:
  Samling: Guérillot, Wilhelm 18 (Rix A12:2)

48. Avsändare: Lindgren, Robert ("Bibbi") (1863-1934)
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1921
  Samling: Guérillot, Wilhelm 18 (Rix A12:2)

49. Avsändare: Lönngren, Vivi
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1954
Kort Antal: 1 År: 1955
  Samling: Guérillot, Wilhelm 18 (Rix A12:2)

50. Avsändare: Malmgren, Halfdan
  Mottagare: Guérillot, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1925-1926
  Samling: Guérillot, Wilhelm 19 (Rix A12:2)

Följande 50 träffar