[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Helsingius, Torsten') gav 315 träffar
1. Avsändare: Alftan, Carl
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1948
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

2. Avsändare: All, Kurt
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1956
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

3. Avsändare: Alving, Hjalmar
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1945
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

4. Avsändare: Appelberg, Bertel (1890-1977)
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev, kort Antal: 16 År: 1945-1954
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

5. Avsändare: Attorp, Gösta
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1953
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

6. Avsändare: Bahne, Eric
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev, kort Antal: 4 År: 1953-1960
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

7. Avsändare: Barck, Per Olov (1912-1978)
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev, kort Antal: 3 År: 1955-1962
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

8. Avsändare: Berggård, Conrad
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1945
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

9. Avsändare: Bjärsäter, Gösta (1918-1971)
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1956
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

10. Avsändare: Bondestam, Anna f. Elfving (1907-1995)
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1961
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

11. Avsändare: Bonsdorff, Bengt von
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1956
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

12. Avsändare: Borg, Fredrik
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1945
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

13. Avsändare: Branders, Erik
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev, kort Antal: 6 År: 1946-1957
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

14. Avsändare: Brehmer, Axel
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1961
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

15. Avsändare: Bäck, Gunnar
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1958
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

16. Avsändare: Castrén, Gunnar
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brevkort Antal: 2 År: 1945-1959
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

17. Avsändare: Condé, Henri
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1942
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

18. Avsändare: Cronwall, Ingeborg o. Uno
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1943
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

19. Avsändare: Cronwall, Uno
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1943
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

20. Avsändare: Dahl, Hjalmar
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1947
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

21. Avsändare: Dahl, Lisa f. Åmark
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev, brevkort, kort Antal: 28 År: 1947-1962
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

22. Avsändare: Dahlström, Greta f. Stenbäck
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1947-1948
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

23. Avsändare: Dahlström, Svante
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brevkort Antal: 2 År: 1945
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

24. Avsändare: Ehrnrooth, Edda f. Mielch
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev, brevkort Antal: 2 År: 1950-1951
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

25. Avsändare: Ehrnrooth, Erik
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev, brevkort Antal: 2 År: 1950
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

26. Avsändare: Ek, Harry
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 4 År: 1943-1959
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

27. Avsändare: Ekelund, Erik
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev, brevkort Antal: 3 År: 1948-1950
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

28. Avsändare: Ekelund, Ragnar (1892-1960)
Allardt Ekelund, Karin (-)
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1956
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

29. Avsändare: Eklundh, Kerstin f. Furuhjelm
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 13 År: 1945-1959
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

30. Avsändare: Enckell, Olof
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1949
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

31. Avsändare: Enehjelm, Helen af f. Moller
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brevkort (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

32. Avsändare: Fiandt, Bertel von
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1953
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

33. Avsändare: Finlands svenska författarförening (Ingegerd Lundén Cronström)
  Mottagare: Helsingius, Torsten (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1950
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

34. Avsändare: Alftan, Carl
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1948
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

35. Avsändare: All, Kurt
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1956
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

36. Avsändare: Alving, Hjalmar
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1945
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

37. Avsändare: Appelberg, Bertel (1890-1977)
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brev, kort Antal: 16 År: 1945-1954
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

38. Avsändare: Attorp, Gösta
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1953
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

39. Avsändare: Bahne, Eric
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brev, kort Antal: 4 År: 1953 1960-
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

40. Avsändare: Barck, Per Olov (1912-1978)
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brev, kort Antal: 3 År: 1955-1962
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

41. Avsändare: Berggård, Conrad
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1945
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

42. Avsändare: Bjärsäter, Gösta (1918-1971)
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1956
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

43. Avsändare: Bondestam, Anna f. Elfving (1907-1995)
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1961
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

44. Avsändare: Bonsdorff, Bengt von
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1956
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

45. Avsändare: Borg, Fredrik
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: kort Antal: 1 År: 1945
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

46. Avsändare: Branders, Erik
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brev, kort Antal: 6 År: 1946-1957
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

47. Avsändare: Brehmer, Axel
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1961
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

48. Avsändare: Bäck, Gunnar
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1958
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

49. Avsändare: Castrén, Gunnar
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brevkort Antal: 2 År: 1945-1959
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

50. Avsändare: Condé, Henri
  Mottagare: Helsingius, Torsten Gustav Jacob Lorenzo (1888-1967)
  Typ: brevkort Antal: 1 År: 1942
  Samling: Helsingius, Torsten I (K:1)

Följande 50 träffar