[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Jacobsson, Alfred') gav 291 träffar
1. Avsändare: Alléen, Axel
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

2. Avsändare: Andersson, Hugo
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

3. Avsändare: Armfelt, Magnus o. Sabine
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

4. Avsändare: Arppe, Eric o. Ester
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

5. Avsändare: Backlund, Amy
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

6. Avsändare: Backlund, Helge o. Hildegard
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: ´Telegram Antal: 1 År: 1924
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

7. Avsändare: Backström, Alfred
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

8. Avsändare: Bad Grankulla (Hans G. Hagen)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1923-1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

9. Avsändare: Björkenheim, Carl
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

10. Avsändare: Brown, J.H. (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred (-)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

11. Avsändare: Brunström, Anna
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1928-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

12. Avsändare: Dahlström, Carl Johan
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 2 År: 1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

13. Avsändare: Dahlström, Erik
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 4 År: 1923-1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

14. Avsändare: Dahlström, Johan Eric
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

15. Avsändare: Doluchanjaz, Ingjerd f.Jacobsson
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, brevkort Antal: 4 År: 1923-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

16. Avsändare: Eager, Bernard
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

17. Avsändare: Eager, Edwin
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 11 År: 1923-1924
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

18. Avsändare: Eager, Edwin (-)
Eager, Walborg f.Jacobsson (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

19. Avsändare: Eager, Walborg f.Jacobsson (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, brevkort, telegram Antal: 59 År: 1923-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

20. Avsändare: Eager, Jane Ellen
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 6 År: 1923-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

21. Avsändare: Eager, Winnie m.fl.
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 2 År: 1924-1929
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

22. Avsändare: Ehrnrooth, Georg Casimir (1866-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

23. Avsändare: Ekholm, Hjalmar
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 14 År: 1928-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

24. Avsändare: Fahlström, Rolf
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, brevkort, kort, telegram Antal: 24 År: 1923-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

25. Avsändare: Forsström, Henrik
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

26. Avsändare: Gram, Gertie f.Jacobsson (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1928-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

27. Avsändare: Gram, Nils
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 3 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

28. Avsändare: Haartman, Axel (-)
Haartman, Hedvig f.Stollpe (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1926
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

29. Avsändare: Haartman, Hellen f.Kumlin
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, brevkort Antal: 2 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

30. Avsändare: Hackman, Leo (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, brevkort, telegram Antal: 10 År: 1923-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

31. Avsändare: Hackman, Mary f.Jacobsson
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 2 År: 1928-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

32. Avsändare: Hagge, Noomi
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

33. Avsändare: Hahl, Carl m.fl.
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 3 År: 1928-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

34. Avsändare: Hahl, Hedvig
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)

35. Avsändare: Hahl, Henning
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)
  Anmärkning: +bil.

36. Avsändare: Hamberg, Bertha (1852-1943)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 1 (Vån.II2:E:2)
  Anmärkning: Avsändaren stavade sitt namn olika i olika skeden av sitt liv. Hon använde både Berta och Bertha.

37. Avsändare: Heideken, Thora von
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

38. Avsändare: Hellman, Ingrid f.Knutsson
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, kort Antal: 25 År: 1923-1924
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

39. Avsändare: Hemmer, Balder
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1924
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

40. Avsändare: Hemmets Journal (W. Fjellstedt)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

41. Avsändare: Henning, Ernst David
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

42. Avsändare: Henricsson, B.A.
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

43. Avsändare: Homén, Olaf
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

44. Avsändare: Iverus, Ivar
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

45. Avsändare: Jaconsén, Boel (-)
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

46. Avsändare: Jacobsson
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 2 År: 1923
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

47. Avsändare: Jacobsson, Dagny
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1929-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

48. Avsändare: Jacobsson, Edmund
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev, telegram Antal: 97 År: 1919-1930
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

49. Avsändare: Jacobsson, George
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1924-1928
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

50. Avsändare: Jacobsson, Majken
  Mottagare: Jacobsson, Alfred
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1921
  Samling: Jacobsson, Alfred 2 (Vån.II2:E:2)

Följande 50 träffar