[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Lagus, Wilhelm') gav 202 träffar
1. Avsändare: Académie impériale des sciences St.Petersburg
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1881
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

2. Avsändare: Ahrenberg, Jac. (1847-1914)
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

3. Avsändare: Ahrenberg, Jacob (1847-1914) Stoockholm
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1871
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

4. Avsändare: Ahtiainen, Mathias
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1878
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

5. Avsändare: Akiander, Mathias
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1869
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

6. Avsändare: Alfthan, Georg von
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1879-1880
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

7. Avsändare: Alfthan, Rudolf
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1881
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

8. Avsändare: Allén, A.Hj.
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

9. Avsändare: Almberg, Erkki
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1884
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

10. Avsändare: Andersson, John (-)
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1882
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

11. Avsändare: Annas, Mathias m.fl.
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1879
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

12. Avsändare: Appelberg, Ernst
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1881
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

13. Avsändare: Ask, Georg J.A.
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1882
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

14. Avsändare: Lagus, Wilhelm
  Mottagare: Aspelin, Johan Reinhold
  Typ: Brevutkast Antal: 1 År: 1879
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

15. Avsändare: Bagge, L.B.
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1883-1884
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

16. Avsändare: Baranowski, Stefan
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1880
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)
  Anmärkning: WL t. SB, 1880 (2).

17. Avsändare: Lagus, Wilhelm (-)
  Mottagare: Barck, Samuel (-)
  Typ: Brevkoncept Antal: 1 År: 1878
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

18. Avsändare: Basilier-Magelssen, Ida (?)
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Telegram Antal: 1 År: 1883
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

19. Avsändare: Lagus, Wilhelm
  Mottagare: Becker, Frans Josef von (-)
Yrjö-Koskinen, Georg Zacharias (-)
  Typ: Brevutkast Antal: 1 År: 1881
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

20. Avsändare: Belfort, V. de
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1879
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

21. Avsändare: Bergholm, Axel m.fl.
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Cirkulär Antal: 1 År: 1902
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)
  Anmärkning: Gymnasistmötet i Borgå. +WL t. AB, 1902 (1).

22. Avsändare: Bergman, Oskar Fredrik
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1882
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

23. Avsändare: Björkqvist, Johan Alfred
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1879
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

24. Avsändare: Björn, Johan
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1880
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

25. Avsändare: Bolin, Wilhelm
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 7 År: 1875-1885
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)
  Anmärkning: +bil.

26. Avsändare: Boström, Johan Peter (-)
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)
  Anmärkning: +WL t. JPB, 1856 (1), bil.

27. Avsändare: Brandt, Fr.
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1881
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)
  Anmärkning: Oslo Universitet. +WL t. FB, 1882 (1).

28. Avsändare: Bruun, Theodor
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

29. Avsändare: Bulmerincq, B.M. von
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1880
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

30. Avsändare: Calamnius, Fanny (1853-)
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1881
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

31. Avsändare: Castrén, Fr. Alfred
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1880-1882
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

32. Avsändare: Corander, M.A.C.
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1882
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

33. Avsändare: Danielsson, Carl Reinhold
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1870
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

34. Avsändare: Ehrström, Carl Gustaf
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1875
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

35. Avsändare: Ekholm, Karolina (-)
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1883
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

36. Avsändare: Elenius, Isak
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1881
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

37. Avsändare: Estlander, Carl Gustaf
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1875
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

38. Avsändare: Lagus, Wilhelm
  Mottagare: Europaeus, David Emanuel Daniel
  Typ: Brevkoncept Antal: 1 År: 1879
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

39. Avsändare: Lagus, Wilhelm
  Mottagare: Finska Hushållningssällskapet
  Typ: Brevkoncept Antal: 1 År: 1876
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

40. Avsändare: Lagus, Wilhelm
  Mottagare: Finska vetenskaps-societeten
  Typ: Brevkoncept Antal: 1 År: 1874
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

41. Avsändare: Finström, Edv.
  Mottagare: Lagus, Wilhelm (-)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1863
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

42. Avsändare: Frenckell, Frans Wilhelm von
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1863-1869
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)
  Anmärkning: +WL t FWvF, 1867 (1), bil.

43. Avsändare: Frenckell, J.C & son
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev, faktura Antal: 2 År: 1869-1876
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)
  Anmärkning: +bil.

44. Avsändare: Frosterus, August Wilhelm
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1878
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

45. Avsändare: Furuhjelm, Elis
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev, brevkort Antal: 2 År: 1902
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

46. Avsändare: Grönroos, Gustaf Alfred
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1883
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

47. Avsändare: Guyard, St.
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1873
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

48. Avsändare: Hallstén, Onni
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1879
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

49. Avsändare: Hassell, A.F.
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1878
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

50. Avsändare: Hausen, Reinhold
  Mottagare: Lagus, Wilhelm
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1881-1890
  Samling: Lagus, Wilhelm 1 (Inb.)

Följande 50 träffar