[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Lindholm, Idi') gav 32 träffar
1. Avsändare: Brunström, Fanny Georgina
  Mottagare: Brunström, Carl Edvard
  Typ: Brev Antal: 49 År: 1861-1874
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

2. Avsändare: Kommonen, Gustaf Adolf
  Mottagare: Brunström, Carl Edvard
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1865
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

3. Avsändare: Alén, Mia
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1917-1918
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

4. Avsändare: Andersson, Sophia Olivia (f. Kommonen)
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev Antal: 12 År: 1880-1893
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

5. Avsändare: Brunström, Carl Edvard
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev Antal: 31 År: 1861-1874
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

6. Avsändare: Gustafsson, Eva
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1871-1872
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

7. Avsändare: Kommonen, Gustaf Adolf
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev Antal: 30 År: 1869-1887
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

8. Avsändare: Lilius, Agathe
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1879
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

9. Avsändare: Nebel, Anna
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1910
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

10. Avsändare: Palmqvist, Anette (Anna Uimi)
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev, foto Antal: 54 År: 1874-1902
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

11. Avsändare: Brunström, Fanny Georgina
  Mottagare: Palmqvist, Anette (Anna Uimi)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1904
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

12. Avsändare: Sabudsky, A.
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1878
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

13. Avsändare: Sabudsky, Albertine
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev (odat) Antal: 201 År: 1867-1896
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)
  Anmärkning: Brevens kronologi huvudsakligen riktgivande, de har bevarats i den ordning Idi Lindholm (arkivbildaren) har ordnat dem. En del av breven är ofullständiga och det förekommer en del brevfragment.

14. Avsändare: Sabudsky, Katja
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev Antal: 10 År: 1915-1925
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)
  Anmärkning: Hälften av breven är på ryska.

15. Avsändare: Schuler, Amalie
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev, kort Antal: 9 År: 1879-1895
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)
  Anmärkning: Breven är på tyska och ryska.

16. Avsändare: Schuler, Adolf (-)
Schuler, Paula (f. Herman) (-)
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev Antal: 8 År: 1891-1892
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)
  Anmärkning: Adolf Schuler skriver på ryska.

17. Avsändare: Schuler, Paula (f. Herman)
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev, teckning Antal: 19 År: 1885-1894
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

18. Avsändare: Zebrovsky, Jeanne
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brevkort, kort Antal: 2 År: 1924
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

19. Avsändare: Zebrovsky, Isabella (f. Duncan)
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Dikt (odat) Antal: 1 År:
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

20. Avsändare: Zilliacus, Mathilda (f. Grönfors)
  Mottagare: Brunström, Fanny Georgina
  Typ: Brev, brevkort, kort Antal: 58 År: 1871-1917
  Samling: Lindholm, Idi 1 (G:1)

21. Avsändare: Brunström, Gustafva Carolina (f. Commoin)
  Mottagare: Gustafsson, Eva Agatha
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1888
  Samling: Lindholm, Idi 2 (G:1)

22. Avsändare: Brunström, Fanny Georgina
  Mottagare: Gustafsson, Eva Agatha
  Typ: Brev Antal: 38 År: 1871-1886
  Samling: Lindholm, Idi 2 (G:1)

23. Avsändare: Brunström, Gustafva Carolina (f. Commoin)
  Mottagare: Gustafsson, Isac Reinhold
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Lindholm, Idi 2 (G:1)

24. Avsändare: Andersson, Sophia Olivia (f. Kommonen)
  Mottagare: Kommonen, Gustaf Adolf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1889
  Samling: Lindholm, Idi 2 (G:1)

25. Avsändare: Brunström, Carl Edvard
  Mottagare: Kommonen, Gustaf Adolf
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1872
  Samling: Lindholm, Idi 2 (G:1)

26. Avsändare: Brunström, Fanny Georgina
  Mottagare: Kommonen, Gustaf Adolf
  Typ: Brev Antal: 9 År: 1876-1889
  Samling: Lindholm, Idi 2 (G:1)

27. Avsändare: Palmqvist, Anette (Anna Uimi)
  Mottagare: Kommonen, Gustaf Adolf
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1875-1890
  Samling: Lindholm, Idi 2 (G:1)

28. Avsändare: Qvarnström, Ingrid
  Mottagare: Lindholm, Ida Matilda "Idi"
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1938-1948
  Samling: Lindholm, Idi 3 (G:1)

29. Avsändare: Lindholm, Ida Matilda "Idi"
  Mottagare: Qvarnström, Ingrid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1938
  Samling: Lindholm, Idi 3 (G:1)

30. Avsändare: Zebrovsky, Isabella (f. Duncan)
  Mottagare: Lindholm, Ida Matilda "Idi"
  Typ: Brev, brevkort, kort, foto Antal: 4 År: 1928-1932
  Samling: Lindholm, Idi 3 (G:1)
  Anmärkning: Breven/korten är på tyska och ryska.

31. Avsändare: Zebrovsky, Jeanne
  Mottagare: Lindholm, Ida Matilda "Idi"
  Typ: Brev, kort, foto Antal: 6 År: 1924-1932
  Samling: Lindholm, Idi 3 (G:1)

32. Avsändare: Zilliacus, Mathilda (f. Grönfors)
  Mottagare: Lindholm, Ida Matilda "Idi"
  Typ: Kort Antal: 2 År: 1902-1903
  Samling: Lindholm, Idi 3 (G:1)