[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Nyberg, Arvid') gav 49 träffar
1. Avsändare: Arbetets vänner (Behm) Helsingfors
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1916
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

2. Avsändare: Borenius, Carl
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1888
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

3. Avsändare: Born, Viktor Magnus von
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1884
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

4. Avsändare: Bärlund, Fr.
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1886
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

5. Avsändare: Calonius, Torsten
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1886
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

6. Avsändare: Carstens, Constantin
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 39 År: 1884-1893
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

7. Avsändare: Christiansen, Axel
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 6 År: 1879-1881
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

8. Avsändare: Dunderfelt, Karl-Selim
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1892
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

9. Avsändare: Fabritius, Ernst
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1885
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

10. Avsändare: Freudethal, Axel Olof
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brevlapp (odat) Antal: 2 År: 1885
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

11. Avsändare: Grefberg, Wilhelm
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brevlapp Antal: 4 År:
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)
  Anmärkning: +bil.

12. Avsändare: Hammargren, L.
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

13. Avsändare: Hansson, Alfred
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1885
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

14. Avsändare: Hede, Anne-Marie
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

15. Avsändare: Hedengren, Ernst
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1885-1897
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

16. Avsändare: Holmberg, C.E.
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

17. Avsändare: Hornborg, Mauritz
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1929
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

18. Avsändare: Karsten, Tor Evert
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1914
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

19. Avsändare: Kuhlefelt, Georg
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1886
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

20. Avsändare: Lille, Axel
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brevlapp Antal: 1 År:
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

21. Avsändare: Linderos, Lennart
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1897
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

22. Avsändare: Lindfors, Arwid
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1885
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

23. Avsändare: Lönnbeck, Werner
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1886
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

24. Avsändare: Majander, Gustaf
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1886
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

25. Avsändare: Nikander, Ivar
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1897
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

26. Avsändare: Nyberg, Carl August
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 9 År: 1897
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

27. Avsändare: Olsoni, Carl Gustaf
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1916
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

28. Avsändare: Orrman, Hjalmar
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1929-1932
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

29. Avsändare: Palmgren, Axel
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

30. Avsändare: Paulig, Gustaf
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Visitkort Antal: 1 År: 1892
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

31. Avsändare: Perret, Alexander
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

32. Avsändare: Relander, J.R.
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1880
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

33. Avsändare: Rosenqvist, Georg Olof
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

34. Avsändare: Sandell, Mia
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev, brevkort Antal: 4 År: 1929-1931
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

35. Avsändare: Schauman, Michael
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

36. Avsändare: Schildt, Hilma
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Visitkort Antal: 1 År:
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

37. Avsändare: Sirén, Hugo
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1886
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

38. Avsändare: Solitander, C.P.
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1931
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

39. Avsändare: Stenbäck, Otto
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1886
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

40. Avsändare: Stenvik, F.Edv.
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1894
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

41. Avsändare: Stolpe, Axel
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1886
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

42. Avsändare: Strömberg, Emil (?)
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1885
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

43. Avsändare: Söderberg, Gustaf
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev (odat) Antal: 4 År: 1896-1897
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

44. Avsändare: Söderlund, J.W.
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1885
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

45. Avsändare: Tallberg, Fanny
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev (odat) Antal: 3 År: 1915
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

46. Avsändare: Trygger, Ernst
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1914-1915
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

47. Avsändare: Wallensköld, A.
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1914
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

48. Avsändare: Öhrbom, H.J.
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1894
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)

49. Avsändare: Öhrman, Georg
  Mottagare: Nyberg, Arvid
  Typ: Brev, telegram (odat) Antal: 4 År: 1884-1886
  Samling: Nyberg, Arvid 1 (H:3)