[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling='Perno-samlingen' gav 901 träffar
1. Avsändare: Armfelt, Gustaf Mauritz
  Mottagare: Pipping, Joseph
  Typ: brev Antal: 3 År: 1811-1814
  Samling: Perno-samlingen I (H:4)

2. Avsändare: Klingspor, Maurtiz
  Mottagare: Pipping, Joseph
  Typ: brev Antal: 1 År: 1788
  Samling: Perno-samlingen I (H:4)

3. Avsändare: Kommittén för Linné-stoden
  Mottagare: Pipping, Joseph
  Typ: brev Antal: 1 År: 1792
  Samling: Perno-samlingen I (H:4)

4. Avsändare: Pipping, Joseph
  Mottagare: Sederholm, Johan
  Typ: brev Antal: 10 År: 1791-1800
  Samling: Perno-samlingen I (H:4)

5. Avsändare: Pipping, Marie f. Sederholm
  Mottagare: Sederholm, Johan
  Typ: brev Antal: 15 År: 1786-1796
  Samling: Perno-samlingen I (H:4)

6. Avsändare: Pipping, G.H.
  Mottagare: Pippingsköld, Beata Maria f. Arnell
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Perno-samlingen I (H:4)

7. Avsändare: Molander, Sofia f. Wallenstjerna
  Mottagare: Wallenstjerna, Otto
  Typ: brev Antal: 52 År: 1816-1827
  Samling: Perno-samlingen I (H:4)

8. Avsändare: Molander, Torsten
  Mottagare: Wallenstjerna, Otto
  Typ: brev Antal: 6 År: 1814-1820
  Samling: Perno-samlingen I (H:4)

9. Avsändare: Ottelin, Johanna f. Wallenstjerna
  Mottagare: Wallenstjerna, Otto
  Typ: brev Antal: 7 År: 1816-1819
  Samling: Perno-samlingen I (H:4)

10. Avsändare: Toll, Carl Sabel Florus
  Mottagare: Wallenstjerna, Otto
  Typ: brev Antal: 73 År: 1812-1824
  Samling: Perno-samlingen I (H:4)

11. Avsändare: Ahlborg, A.W.
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 2 År: 1817
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

12. Avsändare: Aminoff, Adolf
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 3 År: 1824-1828
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

13. Avsändare: Aminoff, Germund
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 6 År: 1820-1822
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

14. Avsändare: Aminoff, Gustaf
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev (odat.) Antal: 22 År: 1822-1830
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

15. Avsändare: Aminoff, Johan Fredrik (1756-1842)
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 8 År: 1816-1828
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

16. Avsändare: Arnell, Lars (1781-1856)
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev (odat.) Antal: 10 År: 1828-1831
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

17. Avsändare: Arwidsson, Adolf Ivar
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 27 År: 1815-1822
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

18. Avsändare: Blomqvist, Alexander
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 17 År: 1821-1831
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

19. Avsändare: Boy, Carl Johan
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 4 År: 1822-1823
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

20. Avsändare: Cedercreutz, C.E.
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 1 År: 1831
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

21. Avsändare: Costiander, Gustaf
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 2 År: 1822
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

22. Avsändare: Ehrström, Gustaf
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 3 År: 1812-1814
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

23. Avsändare: Gadolin, Johan
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 5 År: 1820-1828
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

24. Avsändare: Hast, C.J.
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 1 År: 1821
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

25. Avsändare: Haeffner, Johann Christian Friedrich
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev (odat.) Antal: 4 År: 1821
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

26. Avsändare: Holmberg, J.R.
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 9 År: 1829-1832
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

27. Avsändare: Idman-Idestam, Gustaf
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 6 År: 1820-1822
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

28. Avsändare: Ilmonius, Christ
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 3 År: 1823
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

29. Avsändare: Ilmoni, Immanuel
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 19 År: 1821-1831
  Samling: Perno-samlingen II (H:4)

30. Avsändare: Keckman, Carl Niclas (1793-1838)
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 21 År: 1812-1817
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

31. Avsändare: Knorring, Frans von
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 6 År: 1814-1831
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

32. Avsändare: Kothén, Carl Axel von (1779-1853)
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 20 År: 1816-1829
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

33. Avsändare: Kothén, Jeanette von f. Pippingsköld
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 18 År: 1804-1829
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

34. Avsändare: Lohman, A.
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev (odat.) Antal: 6 År: 1828-1830
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

35. Avsändare: Lundstedt, J.
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 3 År: 1820-1821
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

36. Avsändare: Lönnrot, N.
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 1 År: 1816
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

37. Avsändare: Mannerheim, August
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 5 År: 1827-1830
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

38. Avsändare: Mannerheim, Carl Gustaf
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev (odat.) Antal: 3 År: 1824
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

39. Avsändare: Morian, Carl G. von
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 2 År: 1814
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

40. Avsändare: Norberg, E.W.
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 3 År: 1827-1829
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

41. Avsändare: Ottelin, Carl Gustaf (1792-1864)
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 8 År: 1828-1831
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

42. Avsändare: Pippingsköld, Beate Marie f. Arnell
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev (odat.) Antal: 11 År: 1815-1828
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

43. Avsändare: Pippingsköld, Joachim
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 22 År: 1817-1823
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

44. Avsändare: Pippingsköld, Machaon
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev (odat.) Antal: 2 År:
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

45. Avsändare: Poppius, Abraham (1793-1866)
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 6 År: 1821-1822
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

46. Avsändare: Ramsay, A.H.
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 1 År: 1816
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

47. Avsändare: Rotkirch, Fredrik
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 3 År: 1828
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

48. Avsändare: Schröder, Johan Henrik
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 8 År: 1820-1828
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

49. Avsändare: Schröter, H.R. von
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 1 År: 1820
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

50. Avsändare: Sederholm, G.A.
  Mottagare: Pippingsköld, Johan Josef
  Typ: brev Antal: 3 År: 1822-1823
  Samling: Perno-samlingen III (H:4)

Följande 50 träffar