[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Tallqvist, J.V.') gav 589 träffar
1. Avsändare: Achilles, Fritz
  Mottagare: Ekonomiska samfundet i Finland
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1932
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

2. Avsändare: Adelswärd, Theodor
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1926
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

3. Avsändare: Ahlström, Birger
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1930
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

4. Avsändare: Tallqvist, J.V.
  Mottagare: Ahlström, Birger
  Typ: Brevkoncept Antal: 2 År: 1930
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

5. Avsändare: Ahlström, Eva Helena f. Holmström (1848-1920)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Inbjudningskort Antal: 1 År: 1905
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

6. Avsändare: Albrecht, Uno
  Mottagare: Ekonomiska samfundet i Finland
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1937
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

7. Avsändare: Alfthan, Anton Edvard
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1900
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

8. Avsändare: Almelo (borgmästaren)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

9. Avsändare: Aminoff, Harry
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1914
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

10. Avsändare: Anderson, E.H.
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1924-1925
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)
  Anmärkning: The New York Public Library

11. Avsändare: Anema, Anne
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

12. Avsändare: Anheisser, Max Buchhandlung
  Mottagare: J.C. Frenckell & Son, Helsingfors
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1891
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

13. Avsändare: Appelberg, Runar
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, brevkort Antal: 9 År: 1909-1914
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

14. Avsändare: Arppe, Evert Waldemar
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

15. Avsändare: Arppe, Helene f. von Heideken
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, kort Antal: 4 År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

16. Avsändare: Arppe, Helene f. von Heideken (-)
Arppe, Evert Waldemar (-)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Kort Antal: 1 År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

17. Avsändare: Aspelund, Axel
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1928
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

18. Avsändare: Association de la Paix par le Droit
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1933
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

19. Avsändare: Tallqvist, J.V.
  Mottagare: Association de la Paix par le Droit
  Typ: Brevkoncept Antal: 1 År: 1933
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

20. Avsändare: Association suisse pour la Societe des Nations
  Mottagare: Pro Jure Nationum, Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

21. Avsändare: Association ukrainienne pour la Societe des Nations
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1931
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)
  Anmärkning: Gm H. Kossenko, B. Bokitko

22. Avsändare: Aufdenblatten, P.
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1912
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

23. Avsändare: Bagge, Gösta
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1927-1931
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

24. Avsändare: Baie, Eugene
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)
  Anmärkning: Union des Associations pour la Societe des Nations

25. Avsändare: Beaujon, A.
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

26. Avsändare: Beaujon, A.
  Mottagare: J.C. Frenckell & Son, Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1887
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

27. Avsändare: Becker, Thorvald
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1903
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

28. Avsändare: Beck-Friis, Hans
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Inbjudningskort Antal: 1 År: 1943
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

29. Avsändare: Beelaerts van Blokland, Frans
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Inbjudningskort Antal: 1 År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

30. Avsändare: Beelaerts van Blokland, Frans
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Avskrift Antal: 1 År: 1930
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)
  Anmärkning: Skrivelse av Hjalmar Johan Procopé

31. Avsändare: Beijma, J.M. van
  Mottagare: Pro Jure Nationum, Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

32. Avsändare: Bensow, Wilhelm
  Mottagare: Ekonomiska samfundet i Finland
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1900
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

33. Avsändare: Berg, Eero (E.A.)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1924
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

34. Avsändare: Bernard, Georges
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

35. Avsändare: Bibliotheque nationale
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1920
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

36. Avsändare: Bishop, Henry (1868-1939)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1910
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

37. Avsändare: Björkman, Evy f. Lauren
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Cirkulärskrivelse Antal: 1 År: 1938
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

38. Avsändare: Blair-Fish, W.W.
  Mottagare: Pro Jure Nationum, Helsingfors
  Typ: Cirkulärskrivelse Antal: 1 År: 1931
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

39. Avsändare: Bodman, Albert von
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, kort, Antal: 8 År: 1928-1934
telegram Antal: År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

40. Avsändare: Tallqvist, J.V.
  Mottagare: Bodman, Albert von
  Typ: Brevkoncept, Antal: 5 År: 1927-1935
brevkopior Antal: År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

41. Avsändare: Bonsdorff, Carl von
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, brevkort, Antal: 7 År: 1891-1949
kort Antal: År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

42. Avsändare: Bonsdorff, Ilmari
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1938
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

43. Avsändare: Borenius, Tancred (1885-1948)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, brevkort Antal: 8 År: 1908-1912
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

44. Avsändare: Borgå stadsfullmäktige
  Mottagare: Pro Jure Nationum, Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1927-1930
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

45. Avsändare: Branders, Else
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1955
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

46. Avsändare: Brandt, Ada m.fl.
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1937
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

47. Avsändare: Branting, Hjalmar (1860-1925)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

48. Avsändare: Brisman, Sven
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 8 År: 1934-1935
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

49. Avsändare: Tallqvist, J.V.
  Mottagare: Brisman, Sven
  Typ: Brevkoncept Antal: 5 År: 1934
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

50. Avsändare: Brode, Rudolf
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1930
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (K:6)

Följande 50 träffar