[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Tanner, Harald') gav 20 träffar
1. Avsändare: Tanner, Amanda f.Burman
  Mottagare: Tanner, Harald
  Typ: Brev, brevkort, telegram Antal: 196 År: 1905-1917
  Samling: Tanner, Harald 1 (H:4)

2. Avsändare: Tanner, Wilhelm
  Mottagare: Tanner, Harald
  Typ: Brev, brevkort Antal: 33 År: 1905-1917
  Samling: Tanner, Harald 1 (H:4)

3. Avsändare: Burman, Hildur
  Mottagare: Tanner, Harald
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1915-1916
  Samling: Tanner, Harald 1 (H:4)

4. Avsändare: Rönnblad, Lilly
  Mottagare: Tanner, Harald
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1910
  Samling: Tanner, Harald 1 (H:4)

5. Avsändare: Tanner, Gustaf
  Mottagare: Tanner, Harald
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1910-1914
  Samling: Tanner, Harald 1 (H:4)

6. Avsändare: Tanner, Amanda f.Burman
  Mottagare: Tanner, Gustaf
  Typ: Brev, brevkort Antal: 36 År: 1905-1911
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

7. Avsändare: Tanner, Harald
  Mottagare: Tanner, Gustaf
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1911
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

8. Avsändare: Tanner, Wilhelm
  Mottagare: Tanner, Gustaf
  Typ: Brev, brevkort Antal: 10 År: 1905-1910
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

9. Avsändare: Rönnblad, Lilly
  Mottagare: Tanner, Gustaf (-)
Tanner, Harald (-)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1907
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

10. Avsändare: Tanner, Amanda f.Burman
  Mottagare: Tanner, Gustaf
Tanner, Harald
  Typ: Brev Antal: 107 År: 1905-1911
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

11. Avsändare: Tanner, Wilhelm
  Mottagare: Tanner, Gustaf
Tanner, Harald
  Typ: Brev, telegram Antal: 4 År: 1908-1911
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

12. Avsändare: Tanner, Harald
  Mottagare: Burman, Hildur
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1915-1916
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

13. Avsändare: Tanner, Harald
  Mottagare: Tanner, Amanda f.Burman
  Typ: Brevkort Antal: 4 År: 1911-1917
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

14. Avsändare: Tanner, Gustaf
  Mottagare: Tanner, Amanda f.Burman
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1911
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

15. Avsändare: Tanner, Wilhelm
  Mottagare: Tanner, Amanda f.Burman
  Typ: Brevkort Antal: 4 År: 1911-1917
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

16. Avsändare: Tanner, Amanda f.Burman
  Mottagare: Tanner, Wilhelm
  Typ: Brevkort Antal: 6 År: 1908-1914
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

17. Avsändare: Tanner, Gustaf
  Mottagare: Tanner, Wilhelm
  Typ: Brevkort Antal: 11 År: 1905-1911
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

18. Avsändare: Tanner, Harald
  Mottagare: Tanner, Wilhelm
  Typ: Brevkort Antal: 6 År: 1911-1917
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

19. Avsändare: Tanner, Gustaf
  Mottagare: Tanner, Wilhelm (-)
Tanner, Amanda f.Burman (-)
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1915-1917
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)

20. Avsändare: Tanner, Amanda f.Burman
  Mottagare: Wirkberg, Emmy
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1909
  Samling: Tanner, Harald 2 (H:4)