[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Tegengren, Karl Vilhelm') gav 52 träffar
1. Avsändare: Tegengren, Ernst
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
  Typ: Brev, brevkort Antal: 211 År: 1888-1910
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 1 (D:4)

2. Avsändare: Tegengren, Aline f. Boy
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
  Typ: Brev Antal: 79 År: 1888-1902
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 2 (D:4)

3. Avsändare: Tegengren, Aline f. Boy
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm (-)
Tegengren, Anni f. Lundström (-)
  Typ: Brev Antal: 49 År: 1902-1912
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 2 (D:4)

4. Avsändare: Tegengren, Aline f. Boy
  Mottagare: Tegengren, Ernst
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1894
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 2 (D:4)

5. Avsändare: Tegengren, Ernst
  Mottagare: Tegengren, Aline f. Boy
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1894
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 2 (D:4)

6. Avsändare: Tegengren, Felix
  Mottagare: Tegengren, Ernst (-)
Tegengren, Aline f. Boy (-)
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1907-1908
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 2 (D:4)

7. Avsändare: Tegengren, Irene m.fl.
  Mottagare: Tegengren, Aline f. Boy
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1912
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 2 (D:4)

8. Avsändare: Wasastjerna, Maria Adelaide (Adele) f. Boy
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1902
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 2 (D:4)

9. Avsändare: Tegengren, Vilhelm
  Mottagare: Tegengren, Aline f. Boy
  Typ: Brev, brevkort Antal: 38 År: 1892-1913
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 3(a) (D:4)

10. Avsändare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Mottagare: Tegengren, Aline f. Boy
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1911
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 3(a) (D:4)

11. Avsändare: Tegengren, Vilhelm
  Mottagare: Tegengren, Ernst
  Typ: Brev, brevkort, Antal: 84 År: 1885-1910
kort Antal: År:
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 3(b) (D:4)

12. Avsändare: Tegengren, Vilhelm
  Mottagare: Tegengren, Ernst (-)
Tegengren, Aline f. Boy (-)
  Typ: Brev, brevkort Antal: 62 År: 1888-1910
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 3(c) (D:4)

13. Avsändare: Tegengren, Vilhelm (-)
Tegengren, Anni f. Lundström (-)
  Mottagare: Tegengren, Felix
  Typ: Brevkoncept Antal: 1 År: 1934
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 3(d) (D:4)

14. Avsändare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Mottagare: Tegengren, Gustav
  Typ: Brevkoncept Antal: 1 År: 1921
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 3(d) (D:4)

15. Avsändare: Konow, Solveig von f. Tegengren
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm (-)
Tegengren, Anni f. Lundström (-)
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1926
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 4 (D:4)

16. Avsändare: Tegengren, Anna Maria (Maja) f. Johanson
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, brevkort Antal: 40 År: 1910-1934
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 4 (D:4)

17. Avsändare: Tegengren, Elin f. Österberg
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, brevkort, Antal: 52 År: 1903-1932
kort Antal: År:
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 4 (D:4)

18. Avsändare: Tegengren, Elis
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 133 År: 1897-1934
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 4 (D:4)

19. Avsändare: Tegengren, Else f. Nyman
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1905-1931
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 4 (D:4)

20. Avsändare: Tegengren, Felix
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, brevkort, Antal: 44 År: 1896-1935
kort, telegram Antal: År:
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 5 (D:4)
  Anmärkning: En stor del av breven är även undertecknade av Anna Maria (Maja) Tegengren f. Johanson.

21. Avsändare: Tegengren, Guri g. Ringbom 1933-1945
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1924
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 5 (D:4)

22. Avsändare: Tegengren, Gustav
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm (-)
Tegengren, Anni f. Lundström (-)
  Typ: Brev, brevkort, Antal: 178 År: 1888-1934
kort, tal Antal: År:
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 5 (D:4)
  Anmärkning: En stor del av breven är även undertecknade av Elin Tegengren f. Österberg samt andra familjemedlemmar.

23. Avsändare: Tegengren, Helmer
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1923
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 6 (D:4)

24. Avsändare: Tegengren, Jacob
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, brevkort Antal: 6 År: 1918-1924
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 6 (D:4)

25. Avsändare: Tegengren, Irene
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 77 År: 1888-1934
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 6 (D:4)

26. Avsändare: Tegengren, Karin f. Rehnström
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, kort Antal: 30 År: 1906-1925
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 6 (D:4)

27. Avsändare: Tegengren, Klas
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1901 1911-
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 6 (D:4)

28. Avsändare: Tegengren, Klas (-)
Tegengren, Toini f. Antman (-)
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1905
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 6 (D:4)

29. Avsändare: Tegengren, Krister
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm (-)
Tegengren, Anni f. Lundström (-)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1925
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 6 (D:4)

30. Avsändare: Tegengren, Pär-Erik
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 8 År: 1923-1933
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 6 (D:4)

31. Avsändare: Tegengren, Vilhelm
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 60 År: 1901-1913
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 7(I) (D:4)

32. Avsändare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Mottagare: Tegengren, Vilhelm
  Typ: Brev Antal: 18 År: 1913-1935
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 7(I) (D:4)

33. Avsändare: Tegengren, Vilhelm
  Mottagare: Lundström, Victor Napoleon
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1902
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 7(I) (D:4)

34. Avsändare: Alenius, Eric
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1936
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 7(II:1) (D:4)
  Anmärkning: Advokatbyrå Procopé & Hornborg, Helsingfors.

35. Avsändare: Konow, Solveig von f. Tegengren
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 7 År: 1934-1950
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 7(II:1) (D:4)

36. Avsändare: Lybeck, Åsa f. Tegengren
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 6 År: 1936-1950
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 7(II:1) (D:4)

37. Avsändare: Lönegren, Erik
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1938
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 7(II:1) (D:4)

38. Avsändare: Mellberg, Bruno
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1946
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 7(II:1) (D:4)

39. Avsändare: Tegengren, Anna Maria (Maja) f. Johanson
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, brevkort Antal: 26 År: 1935-1950
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 7(II:1) (D:4)

40. Avsändare: Tegengren, Birgit f. Holm
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 14 År: 1942-1949
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 7(II:1) (D:4)

41. Avsändare: Tegengren, Cecilia (Cissi) f. Sandholm
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1936
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 7(II:1) (D:4)

42. Avsändare: Tegengren, Elin f. Österberg
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, brevkort, Antal: 87 År: 1924-1950
kort Antal: År:
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 8(II:2) (D:4)

43. Avsändare: Tegengren, Elis
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, brevkort Antal: 3 År: 1934-1936
(odat.) Antal: År:
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 8(II:2) (D:4)

44. Avsändare: Tegengren, Else f. Nyman
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1935-1950
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 8(II:2) (D:4)

45. Avsändare: Tegengren, Felix
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, brevkort Antal: 43 År: 1934-1950
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 8(II:2) (D:4)

46. Avsändare: Tegengren, Gustav
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, brevkort Antal: 15 År: 1934-1950
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 8(II:2) (D:4)

47. Avsändare: Tegengren, Helmer
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1935
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 8(II:2) (D:4)

48. Avsändare: Tegengren, Jacob
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, brevkort Antal: 7 År: 1934-1938
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 8(II:2) (D:4)

49. Avsändare: Tegengren, Karin f. Rehnström
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev, brevkort Antal: 3 År: 1934-1936
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 8(II:2) (D:4)

50. Avsändare: Tegengren, Krister
  Mottagare: Tegengren, Anni f. Lundström
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1935
  Samling: Tegengren, Karl Vilhelm 8(II:2) (D:4)

Följande 50 träffar