[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Wirzenius, Charlotte') gav 25 träffar
1. Avsändare: Gejtel, Eufrosyne Katarina (Sina) f. Utter (1826-1902)
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Brev, brevkort, telegram (odat.) Antal: 275 År: 1870-1900
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

2. Avsändare: Antell, Emilie f. de la Chapelle
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1880
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

3. Avsändare: Gejtel, Gustav Fredrik
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Brev (odat.) Antal: 3 År: 1874-1875
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

4. Avsändare: Timroth, Wera von f. Heimbürger
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1880
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

5. Avsändare: Wirzenius, Emma
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

6. Avsändare: Gejtel, Eufrosyne Katarina (Sina) f. Utter (1826-1902)
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
Wirzenius, Bertha (1854-1872)
  Typ: Brev (odat.) Antal: 7 År: 1863-1870
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

7. Avsändare: Costiander, R. (-)
Gylling, V. (-)
Wahlberg, C. (-)
Barck, A. M. (-)
  Mottagare: Gejtel, Adolfina (Fina) (1826-)
Helsingius, Josefina (Jusu) f. Gejtel (-)
  Typ: Kort (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

8. Avsändare: Schlüter, Augusta (-)
  Mottagare: Gejtel, Gustav Fredrik (1821-1888)
och Eufrosyne Katarina (Sina) f. Utter (1826-1902)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1887
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

9. Avsändare: Heimburger, L.
  Mottagare: Gejtel, Eurfrosyne Katarina (Sina) f. Utter (1826-1902)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1895
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

10. Avsändare: Hildebrand, Hans och Elin
  Mottagare: Gejtel, Eurfrosyne Katarina (Sina) f. Utter (1826-1902)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1894
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

11. Avsändare: Idestam, Oscar och Selma
  Mottagare: Gejtel, Eurfrosyne Katarina (Sina) f. Utter (1826-1902)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1899
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

12. Avsändare: Idestam, Richard och Fredrika
  Mottagare: Gejtel, Eurfrosyne Katarina (Sina) f. Utter (1826-1902)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1891
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

13. Avsändare: Norrmén, Emilie
  Mottagare: Gejtel, Eurfrosyne Katarina (Sina) f. Utter (1826-1902)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1890
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

14. Avsändare: Nykopp, Sophie
  Mottagare: Gejtel, Eurfrosyne Katarina (Sina) f. Utter (1826-1902)
  Typ: Kort Antal: 2 År: 1891-1898
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

15. Avsändare: Sanmark, C. G. och fru
  Mottagare: Gejtel, Eurfrosyne Katarina (Sina) f. Utter (1826-1902)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1892
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

16. Avsändare: Ekelund, Waldemar
  Mottagare: Gejtel, Eurfrosyne Katarina (Sina) f. Utter (1826-1902)
Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1898
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

17. Avsändare: Forsberg, Anders och Rosina
  Mottagare: Helsingius, Josefina (Jusu) f. Gejtel
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1908
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

18. Avsändare: Antell, Kasten och Emilie f. de la Chapelle
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Kort Antal: 2 År: 1894-1897
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

19. Avsändare: Dahlström, Magnus och Ellen Maria f. Julin
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1910
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

20. Avsändare: Forsberg, Anders och Rosina
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1908
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

21. Avsändare: Heimbürger, Valter och Mimmi
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1919
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

22. Avsändare: Helsingius, Fredrik och Aida
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1919
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

23. Avsändare: Norrmén, Emilie
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1890
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

24. Avsändare: Renvall, Torsten T. och fru
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1896
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)

25. Avsändare: Schlüter, Augusta
  Mottagare: Wirzenius, Marie Charlotte (1852-1934)
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1887
  Samling: Wirzenius, Charlotte 1 (M:1)