[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Sjörövarna" - kamratförening för kemistuderande vid Åbo Akademi Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: "Sjörövarna" - kamratförening för kemistuderande vid Åbo Akademi,
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,15
Material: Loggbok (=protokoll, fotografier, stadgar, historik)
Gränsår: 1945-2005
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej
Ämnesord: föreningsarkiv ; KTF, TkF ; MNF ; Kemistklubben ; Åbo Akademi
Signum: Vån.II2:N:3