[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbo kemiska och frökontrollstation Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Åbo kemiska och frökontrollstation,
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 14 / Hyllmeter: 1,1
Material: Brevkopieböcker (13), inventariebok
Gränsår: 1884-1922
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.Årtal på kapseln.
Ämnesord: Finska Hushållningssällskapet ; företagsarkiv ; Turun kemiallinen ja siementarkastuslaitos
Signum: Vån.II2:N:5, O:5
Anmärkning: Företaget ägdes av Kejserliga finska hushållningssällskapet t.o.m. 1962 då det köptes av Viljavuuspalvelu Oy (St Michel). -Åren 1893-1895 saknas.