[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbo svenska folkskollärarförening Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Åbo svenska lärarförening,
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 8 / Hyllmeter: 1
Material: Protokoll, årsberättelser, räkenskaper, tidningsurklipp m.m.
Gränsår: 1911-1976
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns översikt.
Ämnesord: Åbo svenska lärarförening ; skolor ; föreningsarkiv
Signum: Rix A28:4