[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbo svenska teater Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Åbo svenska teater,
Verksamhetsort: - Åbo
Övriga arkivbildare: Åbo svenska teaterförening, (-) - Åbo
Svenska inhemska teatern, (-) - Åbo
Antal enheter: ca 5000 / Hyllmeter: ca 110
Material: Korrespondens, räkenskaper, protokoll, programböcker, klippböcker, rollhäften, affischer m.m.
Gränsår: 1890-2003
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns över korrespondens samt delvis över övrigt material.Kartotek över rollhäften, dock ej de nyaste.
Ämnesord: teater ; ÅST
Signum: Rix A46:3-6, Rix A47-48
Anmärkning: Se även Wahlström, Gullan. -Rollhäften för ca 1500 pjäser.