[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbo tidnings- och tryckeriaktiebolag Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Åbo tidnings- och tryckeriaktibolag,
Verksamhetsort: - Åbo
Övriga arkivbildare: Åbo Underrättelser, (1824-) Åbo tidning
Material: Tryckeriets och tidningens affärskorrespondens o.dyl.
Gränsår: 1930-1970
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.Alfabetiskt ordnad av företaget.
Ämnesord: tidningspress ; företagsarkiv
Signum: Stora källaren (vid ÅUs fotoarkiv).