[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbolands nation Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Åbolands nation vid Åbo Akademi,
Verksamhetsområde: Åbo Akademis studetkår
Verksamhetsort: Åbo
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Stiftelseurkund, stadgar, matrikel, räkenskaper m.m.
Gränsår: 1959-1961
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: ÅAS ; Kåren ; Åbo Akademi ; Åbo Akademis studentkår ; föreningsarkiv ; studenter ; studentnationer
Signum: N:1