[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Österholm, John Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Österholm, John Emil (1882-1960) riksdagsman, journalist, skolråd
Antal enheter: 16 / Hyllmeter: 1
Material: Diverse handligar främst från JÖs tid som riksdagsman.Krigsansvarighetsprocessen.Fredskonferensen 1946.Skolor.Brev från Arvid Mörne.
Gränsår: 1895-1960
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns översikt.Samlingen kronologiskt ordnad av JÖ.Volym 12 i Brevsam. I databasen Brevsam.
Signum: G:1