[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademifruföreningen Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Akademifruföreningen,
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 3 / Hyllmeter: 0,18
Material: Korrespondens, redovisning, fotgrafier, besvarade frågeformulär, övrigt föreningsmaterial
Gränsår: 1947-2004
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: N:2