[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appelroth, Eric Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Appelroth, Eric (1902-1994) Forstmästare, Skoglig dr h.c.
Verksamhetsområde: Skogsvård
Verksamhetsort: Jakobstad
Antal enheter: 80+ / Hyllmeter: 17
Material: Brev, manuskript m.m.
Gränsår: 1920-1994
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: Rix A39:1-2, Rix A40:1-2
Anmärkning: E.A.s material rörande landhöjning samt diafoton på Turun yliopisto.E.A.s bibliotek finns på Suomen metsämuseo i Lusto.Material även på Jakobstads stadsmuseum.