[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascholin, släkten Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Ascholin, släkten
Antal enheter: 2 / Hyllmeter: 0,1
Material: Släktutredningar, brev, dagböcker, bouppteckningar m.m.
Gränsår: 1827-1986
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Signum: N:2
Anmärkning: Samlingen innhåller också material om bl.a. följande ingifta personer: Gordie, Ivar Sune, Hellstén, Axel Fredrik, Sjöman, Ulla-Christina