[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behr, Eugen von Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Behr von, Eugen Walfrid (1887-1962) överstelöjtnant, ingenjör
Verksamhetsområde: militär
Antal enheter: 4 / Hyllmeter: 0,17
Material: Manuskript, biografica
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: krigshistoria
Signum: Vån.II2:D:3, O:2 (Teckningar ur kadettlivet)
Anmärkning: Manuskript och anteckningar till boken "Från Petersburg till Konstantinopel" (1922). -Eva Klingstedts uppsats "En landsman i rysk tjänst" fogad till samlingen. -I samlingen ingår boken Teckningar ur kadettlivet av Hugo Backmansson, Hfors 1892.