[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Björling, Gunnar Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Björling, Gunnar Olof (1887-1960) författare
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 91 / Hyllmeter: 6
Material: Brev (23 vol.), manuskript, biografica.
Gränsår: 1920-1960
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns. I databasen Brevsam.
Signum: Vån.II2:F:2-3
Anmärkning: Endast lite material från tiden före 1944 (då GBs bostad brann) finns med. -Se även Gunnar Björlings daterade manuskript av M.Ekman (Åbo 1991).Publicerad i Doria https://urn.fi/URN:ISBN:951-649-880-9