[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryggman, Erik Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Bryggman, Erik William (1891-1955) arkitekt
Verksamhetsort: - Åbo
Övriga arkivbildare: Bryggman, Carin (1920-1996) inredningsarkitekt Åbo
Antal enheter: 5 / Hyllmeter: 0,30
Material: Biografica, brev, tidningsklipp, skisser
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: M:5