[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edelheim (Krogius) släkten Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Edelheim (Krogius), släkten
Övriga arkivbildare: Edelheim, Frans Ivar (1804-1878)
Edelheim f. af Brunér, Emma (1814-1857)
Antal enheter: 11 / Hyllmeter: 0,75
Material: Brev (4 vol.), biografica, testamenten m.m.
Gränsår: 1793-1860
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns översikt.Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: Franzén ; Keckman, Carl Niklas (1793-1838) ; Ullner ; af Forselles ; Wallenius ; Peipola ; Mustiala
Signum: Inb.(brev, 4 vol.), B:2, O:2 (vol.11)