[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finsk tidskrift Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Finsk tidskrift,
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: ca 30 / Hyllmeter: 2,5
Material: Manuskript, protokoll, korrespondens, räkenskaper, prenumerationslistor m.m.
Gränsår: 1940-1993
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Nej.Innehåll på kapseln i vissa fall.
Signum: Rix A24:2-3
Anmärkning: Tidskriften utges av föreningen Granskaren.Se även denna.
Restriktioner: Finns. Kontakta Handskriftssamlingarna.