[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jung, Bertel Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Jung, Axel BERTEL (1872-1947) arkitekt
Verksamhetsort: Åbo, Helsingfors
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Material om springbrunn i Åbo, "Petreliusbrunnen"
Gränsår: 1918-1922
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Petrelius, Gustaf Albert
Signum: B:3
Anmärkning: Se även Gustaf Albert Petrelius' samling.