[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lewin, S. Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Lewin, S ryttmästare
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,01
Material: Stallmästerie Wettenskapen föreläst vid Carlberg
Gränsår: 1796-1796
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: militaria ; hästar ; hästskötsel ; Cronstedt, N.A.
Signum: I:5 (Kapsel 3)
Anmärkning: Skirivbok. - 12 sidor + teckningar.Sidor saknas. -Dessutom ingår anteckningar om ett gräl mellan Lewin o.Cronstedt.