[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plathan, Gabriel Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Plathan, Gabriel (1809-1887) pastor, kyrkoherde
Verksamhetsort: Sitka (Alaska), Sordavala
Antal enheter: 2 / Hyllmeter: 0,10
Material: Dagböcker, predikningar, anteckningar, fotografi av GP med hustru, några brev.
Gränsår: 1847-1855
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: präster ; Sitka ; Alaska
Signum: H:2
Anmärkning: Kopia av dagböckerna finns, använd vid kopiering. -I samlingen finns en kopia av fotot på GB med hustru Hilma f.Lucander.Originalet finns på bildsamlingarna.