[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professorsförbundet Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Professoriliitto - Professorförbundet r.y. vid Åbo Akademi,
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 8 / Hyllmeter: 0,6
Material: Cirkulär, korrespondens, räkenskaper m.m.
Gränsår: 1982-1988
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: föreningsarkiv
Signum: Rix A14:5
Restriktioner: Finns. Kontakta Handskriftssamlingarna.