[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sittnikow, Konni Konstantin Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Sittnikow, Konni Konstantin (1903-1999) ingenjör
Verksamhetsområde: Oy Ahlström Ab, Karhula
Verksamhetsort: Helsingfors, Borgå, Karhula
Övriga arkivbildare: Sittnikow f. Löf, Mirjam (1911-1990)
Löf, Leonard (1881-1944)
Löf f. Nylund, Sanny (1883-1957)
Antal enheter: 11 / Hyllmeter: 0,50
Material: Brev, biographica, levnadsteckning, fotografier, utmärkelser, klipp
Gränsår: 1885-1999
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns (gjord av arkivbildaren).
Ämnesord: Finska Statsjärnvägarna ; emigranter
Signum: Esko 6:1