[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska Österbottningar i Åbo Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Svenska Österbottningar i Åbo, (1923-1975) förening
Verksamhetsort: Åbo
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,04
Material: Stadgar, protokoll, årsberättelser och annat föreningsmaterial.
Gränsår: 1922-1975
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: föreningsarkiv ; Österbotten
Signum: G:3