[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska blindskolan i Helsingfors Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Svenska blindskolan,
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,07
Material: Diverse handlingar; Läsebok för blinda (Söderström, Borgå 1884)
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: E:3